Tìm theo: 
Ngày ban hành (Ngày/tháng/năm)
Stt Số hiệu Văn bản Ngày ban hành Tải về
1. Mẫu đăng ký cấp chứng thư số Mẫu đăng ký cấp chứng thư số 9/9/2015
2. tuyển dụng viên chức Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi Thông báo tuyển dụng viên chức Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi 26/8/2014
3. Hội thi kỹ năng sử dụng máy tính ngành Thông tin và truyền thông cấp cơ sở năm 2013 8/10/2013
4. Danh bạ Phòng văn hóa thông tin các huyện, Thành phố 15/3/2012
5. DANH MỤC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC 15/3/2012
6. về việc hướng dẫn áp dụng bộ tiêu chí đánh giá hệ thống một cửa điện tử 13/1/2012
7. V/v hướng dẫn về chức trách, nhiệm vụ, năng lực của Giám đốc công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước 10/1/2012
8. Quy định việc thu thập, sử dụng, chia sẻ, đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước 15/11/2011
9. về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Quảng Ngãi 14/11/2011
10. Thông tin , tuyên truyền về đề án " Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và Truyền thông" 30/8/2011
11. QUY ĐỊNH NỘI DUNG GIẢI QUYẾT SỰ CỐ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ, BẢO HÀNH, VẬN HÀNH CÁC DỰ ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 4/1/2011
12. Công bố Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước 4/1/2011
  1    2    
   Video clip ngành TT&TT
Xem tất cả 
   Các tin xem nhiều nhất
   Tin mới nhất