Tìm theo: 
Ngày ban hành (Ngày/tháng/năm)
Stt Số hiệu Văn bản Ngày ban hành Tải về
1. về việc giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại cho Sở Thông ti và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi 10/2/2012
2. Quy định xư phtaj vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí xuất bản 6/1/2011
3. Quy định việc xuất bản tài liệu kinh doanh 30/12/2010
4. Thủ tục cấp phép hoạt động in. 22/10/2010
5. Quy định về tổ chức và hoạt động in; sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT ngày 09 tháng 7 năm 2008 và Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11 tháng 01 năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông 6/10/2010
6. QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN VIỆC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ IN, XUẤT BẢN SỐ PHỤ, XUẤT BẢN PHỤ TRƯƠNG, XUẤT BẢN ĐẶC SAN 19/7/2010
7. Qui định về điều kiện, thủ tục phát sóng quảng bá trực tiếp các kênh chương trình truyền hình địa phương trên vệ tinh 1/7/2010
8. Về việc tiếp tục nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của cơ quan Nhà nước đối với hoạt động của hội nhà báo Việt Nam 18/6/2010
9. quy định về việc liên kết trong hoạt động sản xuất chương trình phát thanh, truyền hinh 28/5/2009
10. quy định một số yêu cầu về quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình cáp tương tự tại đầu cuối của người sử dụng dịch vụ 28/5/2009
11. về quản lý, cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thoogn tin điện tử trên Internet 28/8/2008
12. Ban hành quy chế liên kết trong hoạt động xuất bản 17/6/2008
  1    2    
   Video clip ngành TT&TT
Xem tất cả 
   Các tin xem nhiều nhất
   Tin mới nhất