TIN VẮN:
Các thành tích đã đạt được
03-09-2019      1878 Lượt xem

Những thành tích đã đạt được của tập thể Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông thời gian qua:

Sinh hoạt chuyên đề xây dựng phong cách, tác phong của người lãnh đạo và tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên
29-10-2018      717 Lượt xem

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông vừa tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong của người lãnh đạo và tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên” .


G