Giới thiệu Trung tâm | Cơ cấu tổ chức | Hình ảnh hoạt động
Giới thiệu Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi (9/1/2018)
Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi, được thành lập theo Quyết định số 1985/QĐ-UBND, ngày 16 tháng 11 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên (được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động trong 3 năm đầu), có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước, ngân hàng để giao dịch theo quy định của Nhà nước
Tổ chức bộ máy của Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông (30/7/2014)
   Video clip ngành TT&TT
Xem tất cả 
   Các tin xem nhiều nhất
   Tin mới nhất