TIN VẮN:
Giới thiệu Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi
30-03-2012      6961 Lượt xem

Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi, được thành lập theo Quyết định số 1985/QĐ-UBND, ngày 16 tháng 11 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên (được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động trong 3 năm đầu), có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước, ngân hàng để giao dịch theo quy định của Nhà nước

Các thành tích đã đạt được
03-09-2019      1144 Lượt xem

Những thành tích đã đạt được của tập thể Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông thời gian qua:

Sinh hoạt chuyên đề xây dựng phong cách, tác phong của người lãnh đạo và tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên
29-10-2018      641 Lượt xem

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông vừa tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong của người lãnh đạo và tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên” .


G