TIN VẮN:

Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013

17/01/2013 04:28:06 PM         

Ngày 07/01, Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013” nhằm đánh giá các hoạt động của Trung tâm trong năm 2012 và triển khai kế hoạch năm 2013. Dự hội nghị có các ông Nguyễn Mạnh Hùng – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở TT&TT; ông Trần Thanh Trường – Phó Giám đốc Sở, Trưởng, Phó các phòng chuyên môn trực thuộc Sở, cùng lãnh đạo và toàn thể CBCNVC Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi.
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Trân - Quyền Giám đốc Trung tâm thông qua báo cáo đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2012 và phương hướng hoạt động trong năm 2013 của đơn vị. Năm 2012 là năm thứ 2 Trung tâm chính thức đi vào hoạt động và từng bước ổn định bộ máy, cơ cấu tổ chức, thực hiện hoàn thành được các nhiệm vụ giao: Tiếp nhận duy trì và vận hành Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi; Tổ chức thành công Hội thảo “An ninh mạng các giải pháp bảo mật và giới thiệu cũng như thúc đẩy ứng dụng chữ ký số”; Xây dựng mô hình liên thông eOffice và ứng dụng chữ ký số; Tổ chức hoạt động tuyên truyền các lĩnh vực hoạt động TT&TT trên sóng các đài phát thanh các huyện/thành phố; Tổ chức các lớp đào tạo tin học cơ bản cho CBCC,VC huyện Nghĩa Hành và huyện Sơn Hà… Về hoạt động sự nghiệp, đã triển khai các hoạt động dịch vụ như: Xây dựng phần mềm cây xanh; Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự; Triển khai xây dựng Website cho các đơn vị như Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Quảng Ngãi, huyện Nghĩa Hành, Đức Phổ và tham gia hoạt động tư vấn các dự án về CN-TT&TT như Dự án xây dựng và trang bị hệ thống CNTT cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi; Tư vấn dự án Triển khai phần mềm quản lý trường học thống nhất trong toàn tỉnh Quảng Ngãi; Tư vấn Dự án xây dựng 12 Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi…

Trong năm 2013, Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung đó là: Tiếp tục ổn định, kiện toàn bộ máy, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm theo hướng bổ sung thêm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn mạng của tỉnh đã được UBND tỉnh giao; Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản trị và vận hành Cổng thông tin điện tử của Tỉnh; Đề xuất Sở Thông tin và Truyền thông giao cho Trung tâm một số nhiệm vụ: Tổ chức Hội thảo "Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách thủ tục hành chính”; Tổ chức Hội thi kỹ năng sử dụng máy tính ngành Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi mở rộng; Xây dựng bản tin cung cấp thông tin về sóng điện từ đối với sức khỏe nhân dân, bản tin tuyên truyền cải cách hành chính…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Hùng đã ghi nhận những thành tích mà Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông đã đạt được trong những năm qua. Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được tỉnh và Sở giao trong năm 2013, Trung tâm cần tập trung xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách; có chiến lược phát triển cụ thể và phát triển nguồn nhân lực để phát huy sở trường của từng cán bộ… từng bước phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2013 và những năm tiếp theo.

 

                                                                                                                   Cao Bá Lâm

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • 179 Đang truy cập:
  • 2755658 Tổng lượt: