Ngày đưa:  18/01/2013 02:26:46 PM

Các trường hợp phát tán tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo có dấu hiệu vi phạm hình sự sẽ bị đình chỉ cung cấp dịch vụ hoặc chuyển hồ sơ sang cơ quan công an

http://mic.gov.vn/tintucsukien/tinhoatdongcuabo/Trang/ch%E1%BB%89.aspx

 .

   Phim, tư liệu
Xem tất cả 
   Các tin xem nhiều nhất
   Tin mới nhất