TIN VẮN:

Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi: Một năm nhìn lại.

08/02/2013 09:27:38 AM         

Hai năm chưa phải là một chặng đường dài, nhưng đó là khoảng thời gian đánh dấu sự hình thành, phát triển và từng bước khẳng định vị thế của Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông (TT CN-TT&TT) Quảng Ngãi trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông. Đó cũng là chặng đường đánh dấu quá trình hoạt động, nỗ lực sáng tạo của toàn thể cán bộ và Ban lãnh đạo Trung tâm.
Tổ chức Hội thảo An ninh mạng và triển khai Chữ kí số
Tổ chức Hội thảo An ninh mạng và triển khai Chữ kí số

 Trong năm 2012, mặc dù còn nhiều khó khăn và thách thức song với sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, sự cố gắng và nỗ lực của toàn thể CBCNVC TT CN-TT&TT Quảng Ngãi đã đạt được những thành tựu quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển đơn vị, đồng thời ngày càng khẳng định được vai trò và vị trí trong hoạt động chuyên môn, đóng góp vào sự nghiệp phát triển ngành Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh. Xác định được những đặc điểm, thuận lợi và khó khăn, cán bộ, viên chức của TT đã luôn nghiêm chỉnh thực hiện Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nội quy và quy chế hiện hành của cơ quan, luôn có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. Tích cực, chủ động trong công tác, làm chủ khoa học kỹ thuật.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm trong năm 2012 là tiếp nhận, duy trì và vận hành Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi. Từ khi Cổng chính thức đi vào hoạt động, Trung tâm đã từng bước triển khai các chính sách bảo mật cho hệ thống Cổng. Nghiên cứu triển khai các nội dung để tăng tốc việc tải dữ liệu trang của Cổng; hỗ trợ các sở, ban, ngành có cổng thành phần (subsite) trong việc quản trị cổng thành phần của đơn vị; Ngoài ra, trong năm 2012 Trung tâm cũng đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng: tổ chức đào tạo, tập huấn về nâng cao năng lực ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; Tổ chức hội thảo “An ninh mạng các giải pháp bảo mật và giới thiệu cũng như thúc đẩy ứng dụng chữ ký số” thu hút được sự quan tâm và tham dự của đông đảo các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh. ..    

Cùng với thực hiện các nhiệm vụ trên, TT đã tích cực tham gia trong các hoạt động chung của Sở Thông tin và Truyền thông; Cán bộ viên chức cũng tích cực tham gia các công tác do Công đoàn và Đoàn thanh niên Sở Thông tin và Truyền thông phát động và tổ chức, như các hoạt động đoàn thể, các giải thể thao, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Đặc biệt, trong năm 2012 đã đăng kí một công trình thanh niên và đạt giải 3 Công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn DCĐ tỉnh khóa V sau đó được tôn vinh tại Đại hội đoàn toàn tỉnh lần thứ XIII. Năm 2012 công tác phát triển Đảng trong thanh niên thực hiện tốt: đã có 02 đảng viên trong thời gian dự bị, 05 đoàn viên ưu tú được cử đi học lớp cảm tình đảng do Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được từng bước khắc phục những khó khăn, hạn chế, đưa hoạt động của TT CNTT-TT ngày càng đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Trong năm 2013, TT CNTT-TT Quảng Ngãi xác định một số nhiệm vụ trọng tâm là: Thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc của cơ quan; chấp hành nghiêm chỉnh quy định của Đảng và nhà nước, tham gia tích cực vào các hoạt động của các đoàn thể trong nội bộ cơ quan, ngành Thông tin - Truyền thông tỉnh; Xây dựng và kiện toàn bộ máy, môi trường làm việc thực sự khoa học, chuẩn mực đáp ứng được yêu cầu; Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản trị và vận hành hệ thống Cổng thông tin điện tử tỉnh; Không ngừng nghiên cứu và tích lũy kinh nghiệm, làm chủ về khoa học kỹ thuật chuyên ngành; Thực hiện và từng bước hoàn chỉnh các nội dung về đào tạo ứng dụng CNTT và TT trong các cơ quan nhà nước; Từng bước thực hiện tự chủ về tài chính, con người đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh; Chủ động, sáng tạo và tích cực tham gia nghiên cứu khoa học công nghệ, nâng cao ứng dụng CNTT&TT trong các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp.

Bước qua năm 2013 với rất nhiều nhiệm vụ quan trọng, vì vậy toàn thể CBCNVC Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi sẽ cố gắng phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những khó khăn, thực hiện tốt quy chế dân chủ, tăng cường đoàn kết, tính chủ động, sáng tạo của các CBVC để có thể hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đã đề ra.

 

                                                                                                                       Cao Bá Lâm
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • 78 Đang truy cập:
  • 3043664 Tổng lượt: