TIN VẮN:

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

09/07/2014 09:58:22 AM         

Chiều 03/4/2014, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi tổ chức hội nghị học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân và nói đi đôi với làm.

Tại hội nghị, toàn bộ CBCNVC và người lao động của Sở đã nghe đồng chí Trần Cao Tánh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông truyền đạt những nội dung cơ bản của chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm", trong đó đã phân tích, làm rõ tư tưởng đạo đức, quan điểm, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm; sự cần thiết phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay...

Việc học tập chuyên đề nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh cho Đảng viên, CBCCVC và người lao động của Sở trong việc thực hiện xuyên suốt "Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị."
 
Cao Bá Lâm
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • 44 Đang truy cập:
  • 3037366 Tổng lượt: