Ngày đưa:  26/08/2014 04:18:28 PM
Thông báo tuyển dụng viên chức Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi
Căn cứ Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND ngày 25/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định về tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Sở Thông tin và truyền thông ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2014.

Xem nội dung thông báo tại đây

Đính kèm file:
Các tin tức khác
Xem các tin khác
   Video clip ngành TT&TT
Xem tất cả 
   Các tin xem nhiều nhất
   Tin mới nhất