TIN VẮN:

Thông báo tuyển dụng viên chức Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi

26/08/2014 04:18:28 PM         

Căn cứ Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND ngày 25/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định về tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • 50 Đang truy cập:
  • 3043678 Tổng lượt: