TIN VẮN:

Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ năm 2016

18/01/2016 02:07:38 PM         

Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Năm 2015, Trung tâm tiếp tục duy trì và vận hành Cổng thông tin điện tử tỉnh hoạt động thông suốt. Đến nay, Trung tâm đã xây dựng và tích hợp hơn 40 Cổng/Trang thông tin điện tử thành phần trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Bên cạnh đó,  Trung tâm đã thực hiện có hiệu quả chương trình tuyên truyền về ngành  trên sóng phát thanh 14 huyện, thành phố; xây dựng phóng sự tuyên truyền TT&TT trên sóng truyền hình PTQ; xây dựng bản tin tuyên truyền cải cách hành chính;. mở các lớp tập huấn điều hành tác nghiệp cho huyện Ba Tơ, Lý Sơn và Tư Nghĩa, tập huấn bồi dưỡng kiến thức tin học cho CBCCVC huyện Đức Phổ; triển khai kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản cho 36 đơn vị trong toàn tỉnh; xây dựng phần mềm quản lý và tổng hợp số liệu ICT index hàng năm.

Toàn cảnh Hội nghị

Cùng với việc hoàn thành những nhiệm vụ Sở Thông tin và Truyền thông giao, Trung tâm đã thực hiện một số hoạt động dịch vụ như: tư vấn giám sát các dự án “Xây dựng và trang bị hệ thống CNTT của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi”, “Xây dựng 12 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi”; tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015 – 2020; tư vấn đấu thầu các dự án mua sắm thiết bị vi tính các trường mầm non, tiểu học và THCS huyện Nghĩa Hành, mua sắm thiết bị CNTT Tòa án tỉnh, xây dựng website cho 5 đơn vị có nhu cầu; tiếp tục phát triển các chức năng của phần mềm Quản lý nhân sự và công việc, thực hiện tuyên truyền dự án  quản lý tổng hợp đới bờ tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2012 – 2015, định hướng đến năm 2020...

Năm 2016, bên cạnh việc đề ra 24 nhiệm vụ để thực hiện, Trung tâm sẽ nghiên cứu thực hiện Nghị định 16-NĐ/CP của Chỉnh phủ về sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập và Đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Thúy Vân

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • 41 Đang truy cập:
  • 3037315 Tổng lượt: