Ngày đưa:  03/05/2017 07:40:46 AM
Triển khai cổng thông tin tờ khai hải quan điện tử
Tổng cục Hải quan vừa chính thức đưa vào vận hành Cổng thông tin hải quan và cung cấp thông tin tờ khai hải quan điện tử cho các bên liên quan, tạo thuận lợi cho cơ quan quản lý và doanh nghiệp, góp phần thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử và dữ liệu điện tử.

 Thông qua cổng thông tin hải quan, cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức tín dụng và các tổ chức cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa được Bộ Công Thương ủy quyền có thể thực hiện các thủ tục về thuế, cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, thủ tục thanh toán qua ngân hàng và các thủ tục hành chính khác; chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa lưu thông trên thị trường cũng như tra cứu thông tin liên quan.

Nhờ đó, cộng đồng doanh nghiệp sẽ được gỡ khó trong việc chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa với cơ quan chức năng và các cơ quan chức năng có thể đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử trong hoạt động nghiệp vụ, hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử và góp phần thực hiện chủ trương cải cách hành chính.

Nguồn: Tạp chí Cộng sản

Các tin tức khác
Xem các tin khác
   Video clip ngành TT&TT
Xem tất cả 
   Các tin xem nhiều nhất
   Tin mới nhất