TIN VẮN:

Ngành Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi triển khai nhiệm vụ năm 2018

29/01/2018 02:18:52 PM         

Sở Thông tin và Truyền thông vừa tổ chức hội nghị tổng kết ngành năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017 ngành Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi đã hoàn thành tốt các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra trong năm. Sở tham mưu UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch ngành phát thanh và truyền hình tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quy hoạch phát triển bưu chính tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và xây dựng Khung Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ngãi. Sở xây dựng Đề án chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018-2022 được UBND tỉnh phê duyệt. Lĩnh vực báo chí , xuất bản, thông tin đôi ngoại, thông tin cơ sở có nhiều chuyển biến, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trong năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền và hướng dẫn tuyên truyền, chủ động cung cấp thông tin cho báo chí và kịp thời phát hiện các vấn đề nổi cộm, bức xúc để xử lý, tham mưu xử lý thông tin sai, xấu độc không để xảy ra tình trạng khủng hoảng truyền thông, tiếp tục thực hiện đề án thông tin đối ngoại năm 2018, đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất theo chủ trương của Chính phủ.

Cũng tại hội nghị, Sở Thông tin và Truyền thông đã tặng giấy khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân thuộc phòng Văn hóa và Thông tin, Đài truyền thanh các huyện và thành phố.

Thúy Vân 

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • 63 Đang truy cập:
  • 3037339 Tổng lượt: