TIN VẮN:

Tập huấn phần mềm hỗ trợ xử lý chồng chéo công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp

27/08/2018 09:49:06 AM         

Toàn cảnh lớp tập huấn
Toàn cảnh lớp tập huấn
Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông vừa phối hợp với Thanh tra tỉnh tổ chức tập huấn phần mềm hỗ trợ xử lý chồng chéo công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp cho gần 90 Chánh thanh tra, thanh tra viên của các sở, ban, ngành, huyện, thành phố trong tỉnh.

Việc triển khai phần mềm  hỗ trợ xử lý chồng chéo thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp giúp các cơ quan thanh tra sẽ phát hiện sớm sự trùng lắp, thời gian thanh tra để chủ động phối hợp xử lý hoặc điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra cho phù hợp.

Thúy Vân

G