TIN VẮN:

Tập huấn ứng dụng chữ ký số

16/05/2019 07:51:01 AM         

Toàn cảnh buổi tập huấn
Toàn cảnh buổi tập huấn
Sở Thông tin và Truyền thông vừa mở lớp tập huấn ứng dụng chữ ký số cho gần 100 cán bộ, công chức là lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công nghệ thông tin, văn thư của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trong tỉnh.
Nội dung tập huấn là triển khai một số văn bản liên quan đến các quy định về ứng dụng chữ ký số, hướng dẫn cài đặt và sử dụng chứng thư số. Lớp tập huấn diễn ra trong 3 ngày, kết thúc vào ngày 10/5. 

 

 

Thúy Vân

G