TIN VẮN:

Triển khai thực hiện đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin

14/05/2020 10:27:39 AM         

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin.

 Mục tiêu của kế hoạch là nhằm đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng cung cấp thông tin theo hướng chủ động, kịp thời, chính xác và hiệu quả; hình thành cơ sở dữ liệu, số hóa nguồn thông tin cơ sở.

Đến năm 2025, toàn tỉnh sẽ hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông và nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở .

Xem Kế hoạch tại đây.

Thu Thủy  

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • 67 Đang truy cập:
  • 5.216.015 Tổng lượt:
G