Ông Nguyễn Mạnh Hùng - GĐ Sở TTTT phát biểu khai giảng khóa học
Ông Nguyễn Mạnh Hùng - GĐ Sở TTTT phát biểu khai giảng khóa học
Các học viên trong giờ học
Các học viên trong giờ học
Các học viên làm bài kiểm tra cuối khóa
Các học viên làm bài kiểm tra cuối khóa
Học viên xuất sắc nhận giấy chứng nhận
Học viên xuất sắc nhận giấy chứng nhận
Học viên xuất sắc nhận giấy chứng nhận
Học viên xuất sắc nhận giấy chứng nhận
Học viên chụp ảnh lưu niệm
Học viên chụp ảnh lưu niệm