TIN VẮN:
Trang chủ >>   Album ảnh  >> Tập huấn tại Minh Long, Tư Nghĩa, Mộ Đức  
Toàn cảnh lớp tập huấn tại huyện Mộ Đức Toàn cảnh lớp tập huấn tại huyện Mộ Đức
Học viên tham gia lớp tập huấn tại huyện Minh Long Học viên tham gia lớp tập huấn tại huyện Minh Long
Ông Trần Cao Tánh - Phó Giám đốc Sở phát biểu tại buổi bế giảng Ông Trần Cao Tánh - Phó Giám đốc Sở phát biểu tại buổi bế giảng