Toàn cảnh lớp tập huấn tại huyện Mộ Đức
Toàn cảnh lớp tập huấn tại huyện Mộ Đức
Học viên tham gia lớp tập huấn tại huyện Minh Long
Học viên tham gia lớp tập huấn tại huyện Minh Long
Ông Trần Cao Tánh - Phó Giám đốc Sở phát biểu tại buổi bế giảng
Ông Trần Cao Tánh - Phó Giám đốc Sở phát biểu tại buổi bế giảng