Các đoàn chụp ảnh lưu niệm
Các đoàn chụp ảnh lưu niệm
Khai mạc Hội thao
Khai mạc Hội thao
Toàn cảnh Hội thao
Toàn cảnh Hội thao
Thi đấu bóng đá với đội bóng Gia Lai
Thi đấu bóng đá với đội bóng Gia Lai
Chụp ảnh lưu niệm với đội bóng Gia Lai
Chụp ảnh lưu niệm với đội bóng Gia Lai
Thi đấu môn cầu lông đôi nam
Thi đấu môn cầu lông đôi nam
Thi đấu môn cầu lông đôi nam nữ
Thi đấu môn cầu lông đôi nam nữ
Thi đấu môn cầu lông đôi nam nữ
Thi đấu môn cầu lông đôi nam nữ
Thi đấu môn bóng bàn đôi nam nữ
Thi đấu môn bóng bàn đôi nam nữ
Thi đấu môn bóng bàn đôi nam
Thi đấu môn bóng bàn đôi nam
Bịt mắt đập ấm đôi nam nữ
Bịt mắt đập ấm đôi nam nữ
Bịt mắt đập ấm đôi nam nữ
Bịt mắt đập ấm đôi nam nữ
Nhảy bao bố đôi nam nữ
Nhảy bao bố đôi nam nữ
Giao lưu văn nghệ
Giao lưu văn nghệ
Giao lưu văn nghệ
Giao lưu văn nghệ
BTC trao giải cho các cá nhân và tập thể tại Lễ Bế mạc Hội thao
BTC trao giải cho các cá nhân và tập thể tại Lễ Bế mạc Hội thao
Chụp ảnh lưu niệm tại Trung tâm CNTT và TT Đăk Lăk
Chụp ảnh lưu niệm tại Trung tâm CNTT và TT Đăk Lăk
Chụp ảnh lưu niệm tại hồ Tà Đùng tỉnh Đăk Nông
Chụp ảnh lưu niệm tại hồ Tà Đùng tỉnh Đăk Nông