Ông Lê Quang Thích bấm nút khai trương Cổng TTĐT tỉnh
Ông Lê Quang Thích bấm nút khai trương Cổng TTĐT tỉnh
Khai trương Cổng TTĐT tỉnh
Khai trương Cổng TTĐT tỉnh
Ông Đỗ Quí Doãn phát biểu tại buổi Lễ
Ông Đỗ Quí Doãn phát biểu tại buổi Lễ
Ông Nguyễn Mạnh HÙng đọc phát biểu
Ông Nguyễn Mạnh HÙng đọc phát biểu
Toàn cảnh Lễ khai trương
Toàn cảnh Lễ khai trương
Ông Nguyễn Quốc Huy Hoàng trình bày về Cổng
Ông Nguyễn Quốc Huy Hoàng trình bày về Cổng