TIN VẮN:

Từ ngày 11/6, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận và trả thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

08/06/2018 02:56:28 PM         

Ngày 05/6/2018, Văn phòng UBND tỉnh ban hành văn bản số 733/VP-HCC về việc thông báo thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đó, kể từ ngày 11/6/2018 sẽ có thêm 03 sở: Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa-Thể thao-Du lịch thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh, địa chỉ số 60-62 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi.

Thúy vân 

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • 702 Đang truy cập:
  • 5.685.482 Tổng lượt:
G