TIN VẮN:

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức ngày pháp luật Việt nam

21/11/2018 08:32:10 AM         

Thực hiện Kế hoạch số 118/KH-UBND của UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức ngày pháp luật Việt Nam năm 2018.

ông Hoàng Duy, Chánh Thanh tra Sở phổ biến nội dung cơ bản của Luật An toàn thông tin  và các quy định của pháp luật liên quan đến việc xử lý thông tin xấu độc trên mạng internet; Ông Nguyễn Quốc Huy Hoàng, Trưởng phòng Công nghệ thông tin phổ biến các nội dung của Luật An ninh mạng dể công chức, viên chức thuộc Sở hiểu biết và thực hiện.

 

Việt Hùng

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • 113 Đang truy cập:
  • 5.966.162 Tổng lượt:
G