TIN VẮN:

Giới thiệu dịch vụ thiết kế, lắp đặt và bảo trì hệ thống

31/05/2011 11:08:29 AM         

Hiện nay, khi nhu cầu sử dụng máy tính để lưu trữ dữ liệu và xử lí thông tin thì việc chia sẻ thông tin và tài nguyên trên mạng giữa các máy tính trong các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp trở thành một nhu cầu tất yếu. Do đó thiết kế và lắp đặt hệ thống mạng là một trong những dịch vụ chủ yếu của TT.

Các chuyên gia thiết kế hệ thống mạng có nhiều kinh nghiệm trong việc thiết kế và phát triển các giải pháp mạng nội bộ (LAN), mạng diện rộng (WAN) và kết nối liên mạng (InternetWorking) sẽ hỗ trợ cho khách hàng các vấn đề sau:

Thiết kế mạng vật lý: Cấu hình vật lý, tốc độ kết nối, khả năng thiết bị.

Thiết kế mạng luận lý: Cài đặt cấu hình mạng luận lý, giao thức kết nối, phân bố và đặt địa chỉ mạng, phương án dự phòng.

Xây dựng nền tảng hệ thống: Xác định hệ điều hành, hệ quản trị Cơ sở dữ liệu, các ứng dụng hệ thống.

Các vấn đề quản trị mạng: Kiểm tra, theo dõi hệ thống, các phương án khắc phục sự cố, quản lý việc truy xuất, bảo mật.

Các dịch vụ chúng tôi cung cấp bao gồm:

Thiết kế mạng nội bộ(LAN), thiết kế mạng diện rộng (WAN), thiết kế mạng internet/intranet.
Cài đặt hệ thống mạng.

Các bước thiết lập dịch vụ thiết kế mạng:

Cung cấp kịp thời và hoạt động chính xác ngay lần đầu.

Khảo sát hiện trạng, kiểm tra chất lượng, khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của hệ thống về cấu trúc và thiết bị phần cứng.

Lắp đặ thiết bị vào hệ thống.

Khởi tạo bước đầu và kiểm tra tình trạng hoạt động của các thiết bị khi vận hành.

Kiểm tra các thông số thích ứng.

Thiết lập kết nối thiết bị trong hệ thống.

Thiết lập kết nối mạng nội bộ (LAN) hay mạng diện rộng (WAN).

Thực hiện các bước kiểm tra khi có sự đồng ý của khách hàng.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:  

  • Điện thoại: 055 3837.568. Di động: 0941.121.279
  • Email: tdlinh-stttt@quangngai.gov.vn
  • Địa chỉ: 118 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • 1865 Đang truy cập:
  • 6.028.718 Tổng lượt:
G