TIN VẮN:

Hạn chế quyền cho anynomous user trong Sharepoint (2010)

07/08/2019 11:06:18 AM         

Bạn có 1 site (Trang web), bạn muốn phân quyền cho anynomous user xem được bài viết (Entire) nhưng không cho xem trong phần quản trị: /_layouts/viewlsts.aspx; /Lists/Posts/Allitems.aspx;……Bạn biết rằng trong Sharepoint có 1 thuộc tính “ViewFormPagesLockDown”, phải active lên sau khi bạn phân quyền cho anynomous user xem được Entire Web Site. Bạn làm theo các bước sau:

 1. Bạn cần phân quyền cho anynomous user là: Entire Web Site.

 

2. Vào commandline (cmd.exe), vào stsadm: c:\Program Files\common files\microsoft shared\web server extensions\14\bin
3. Active thuộc tính (feature) ViewFormPagesLockDown cho sites collection bằng dòng lệch sau:
stsadm.exe -o activatefeature -url http://servername/sites/archive -filename ViewFormPagesLockDown\feature.xml
4. Xem lại kết quả.
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • 256 Đang truy cập:
  • Tổng lượt:
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Bản quyền ©2011 thuộc về Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi
Địa chỉ: 118 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: Hỗ trợ chữ ký số: 0255 3828022  - Trung tâm Dữ liệu tỉnh: 02553 847768  - Hỗ trợ kỹ thuật: 0255 3 718 167 - Giám đốc: Di động: 0941.121.279 - Zalo: 0941.121.279
Email: trungtam-stttt@quangngai.gov.vn Website: nuian.vn
Số giấy phép: 02/GP-TTĐT cấp ngày 30/5/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • 256 Đang truy cập:
  • Tổng lượt: