TIN VẮN:

Script xóa sạch dữ liệu trong Sql Server

07/08/2019 11:08:24 AM         

Xin chào các bạn, khi làm việc với Sql Server đôi khi chúng ta muốn xóa hết tất cả dữ liệu trong một Database nào đó một cách nhanh nhất(làm sạch dữ liệu) thì ta dùng script sau:

 1. Tạo store để xóa dữ liệu:


CREATE PROCEDURE sp_DeleteAllData
AS
EXEC sp_MSForEachTable ‘ALTER TABLE ? NOCHECK CONSTRAINT ALL’
EXEC sp_MSForEachTable ‘ALTER TABLE ? DISABLE TRIGGER ALL’
EXEC sp_MSForEachTable ‘DELETE FROM ?’
EXEC sp_MSForEachTable ‘ALTER TABLE ? CHECK CONSTRAINT ALL’
EXEC sp_MSForEachTable ‘ALTER TABLE ? ENABLE TRIGGER ALL’
EXEC sp_MSFOREACHTABLE ‘SELECT * FROM ?’
GO
2 . Thực thi store trong Database bạn muốn xóa dữ liệu:
exec sp_DeleteAllData
Thế là sau khi thực hiện xong dữ liệu trong Database của bạn hoàn toàn được xóa(làm sạch).
Cảm ơn đã đọc bài viết. Chúc bạn thành công!
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • 5291 Đang truy cập:
  • 6.320.139 Tổng lượt:
G