TIN VẮN:

Phần mềm hỗ trợ xử lý chồng chéo thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp

28/08/2021 08:55:12 PM         

Xuất phát từ yêu cầu thực tế: các văn bản liên quan đến hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp (Nghị quyết 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016, 35/NQ-CP ngày 16/05/2016), theo đó yêu cầu thực hiện thanh tra, kiểm tra theo đúng quy định của pháp luật (không quá một lần/năm); kết hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành nhiều nội dung trong một đợt thanh tra, kiểm tra, trừ trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng

Từ yêu cầu đó, nhận thấy cần xây dựng phần mềm hỗ trợ cho quá trình lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp mà giúp cho công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp không bị trùng lắp gây phiền hà đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (trừ các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì các cơ quan thanh sẽ tiến hành khi cần thiết).

GIỚI THIỆU VỀ PHẦN MỀM HỖ TRỢ XỬ LÝ CHỒNG CHÉO THANH TRA, KIỂM TRA DOANH NGHIỆP:

I. MỤC TIÊU CỦA PHẦN MỀM

- Phục vụ cho nhu cầu xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm, nhằm phát hiện sớm, hỗ trợ xử lý chồng chéo, trùng lắp trong thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp (doanh nghiệp, các cơ quan hành chính, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp,…) của các cơ quan quản lý nhà nước trong tỉnh từ khâu bắt đầu lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra.

- Phục vụ quản lý nhà nước từ khâu xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra đến theo dõi kết quả thanh tra, kiểm tra cũng như đánh giá rủi ro việc thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra.

- Hỗ trợ công tác báo cáo theo quy định (Thông tư 03/2013/TT-TTCP ngày 10/06/2013) và các biểu mẫu báo cáo đặc thù của từng tỉnh.  

2. CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA PHẦN MỀM  

- Quản lý, phát hiện trùng lắp, hỗ trợ xử lý chồng chéo kế hoạch, kết quả thanh tra, kiểm tra.
- Tổng hợp kế hoạch, kết quả thanh tra, kiểm tra.
- Quản trị, đánh giá rủi ro việc lập, thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra.
- Quản lý thông tin đối tượng thanh tra.
- Cơ sở dữ liệu về công tác thanh tra.
- Quản lý tài khoản người dùng; quản trị danh mục; Quản trị nhật ký hệ thống.
- Quản lý thông tin về các Đoàn thanh tra, báo cáo của đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra quản trị, gửi báo cáo trực tiếp trên phần mềm.
- Quản lý an toàn, an ninh thông tin theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Quản lý báo cáo: Các cơ quan thanh tra được phép tạo báo cáo theo kỳ với kỳ hạn thời gian quy định của Thanh tra tỉnh (Thanh tra tỉnh cài đặt tính năng này theo từng kỳ báo cáo phù hợp với yêu cầu của đơn vị), xem danh sách báo của đơn vị, xem danh sách báo cáo theo kỳ, theo năm.
- Tổng hợp, xuất báo cáo theo kỳ, theo năm. Các mẫu biểu báo cáo theo Thông tư 03/2013/TT-TTCP ngày 10/06/2013 của Thanh tra Chính phủ, với 16 biểu mẫu. Riêng cơ quan Thanh tra tỉnh xem và tổng hợp báo cáo chung toàn tỉnh theo từng kỳ tương ứng. 
- Quản trị danh mục: Loại báo cáo; biểu mẫu báo cáo; kỳ báo cáo, nhật ký báo cáo.
- Và một số tính năng khác.

3. HIỆU QUẢ MANG LẠI KHI SỬ DỤNG PHẦN MỀM

* Phát hiện sớm và cảnh báo sự trùng lắp trong xây dựng kế hoạch thanh tra:

Với việc phát hiện sớm sự trùng lắp khi xây dựng kế hoạch thanh tra giúp các cơ quan thanh tra, nhà quản lý giảm thời gian xử lý trùng lắp khi xây dựng kế hoạch, chủ động thời gian tiến hành họp, bàn để thống nhất đơn vị chủ trì tiến hành thanh tra. Việc này cũng giảm sự phiền hà cho các nhà quản lý, các doanh nghiệp, giúp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong tỉnh.

* Hỗ trợ việc đánh giá rủi ro, so sánh việc lập kế hoạch và kết quả thực hiện thanh tra, kiểm tra: 

Chức năng báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra sau khi đã thanh tra và ra kết luận thanh tra giúp các cơ quan thanh tra kiểm soát nhanh chóng giữa công tác lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch, theo dõi tình hình các doanh nghiệp như: Thông tin tóm tắt sai phạm của nghiệp, các thông tin về tiền, đất, vật, hàng hóa quy thành tiền bị thu hồi, tiêu hủy, phạt hành chính, doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm không, có bị đình chỉ hoạt động, có bị tước giấy phép không….Từ đó hình thành nên kho lưu trữ kết quả xây dựng vả lập kế hoạch, kết quả thanh tra. Những doanh nghiệp đưa vào diện cần theo dõi (có dấu hiệu vi phạm) của năm này sẽ được phần mềm đưa ra cảnh báo sớm khi xây dựng kế hoạch của năm sau.

* Thực hiện công tác báo cáo thanh tra, kiểm tra theo quy định:

Phần mềm cho phép thực hiện việc báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra hàng năm theo quy định với hơn 15 biểu mẫu (đối với mỗi đơn vị). Trên cơ sở các báo cáo từ các đơn vị thanh tra gửi trên phần mềm, Thanh tra tỉnh tiến hành tổng hợp báo cáo tổng hợp chính xác, nhanh chóng chỉ thông qua một vài thao tác trên giao diện phần mềm.

4. ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG, CƠ QUAN SỬ DỤNG

Phần mềm thích hợp ứng dụng tại các cơ quan thanh tra của tỉnh/thành phố. Thanh tra tỉnh đầu mối triển khai phần mềm, các cơ quan thanh tra các sở ban ngành, huyện,thành phố, thị xã sẽ sử dụng tài khoản được cung cấp để đăng nhập vào phần mềm qua internet để quản trị, lập kế hoạch, báo cáo trực tiếp trên phần mềm.

5. ĐƠN VỊ ĐÃ TRIỂN KHAI, SỬ DỤNG

Phần mềm hỗ trợ xử lý chồng chéo thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp đã được triển khai, sử dụng tại Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi từ năm 2017 đến nay, phục vụ công tác lập, theo dõi, quản lý kế hoạch thanh tra, kiểm tra và kết quả thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra.

- Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi: http://xulychongcheo.quangngai.gov.vn

6. HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ, SỬ DỤNG

Tải tài liệu hướng dẩn quản trị, sử dụng phần mềm tại đây

7. LIÊN HỆ 

Mọi thông tin chi tiết, Quý cơ quan vui lòng liên hệ:  

Ông Trần Duy Linh – Giám đốc Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi;

Địa chỉ: Số 118 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 0935 451 461;

Email: tdlinh-stttt@quangngai.gov.vn;

Website: nuian.vn.

8. CÁC BÁO VIẾT VỀ PHẦN MỀM:

-Thanhtravietnam.vn:

+ Quảng Ngãi thực hiện tốt xử lý chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra - > http://thanhtravietnam.vn/tin-trong-nganh/quang-ngai-thuc-hien-tot-xu-ly-chong-cheo-trong-thanh-tra-kiem-tra-191792

+ Quảng Ngãi: Xử lý chồng chéo, trùng lắp trong thanh tra doanh nghiệp ngày càng hiệu quả -> http://thanhtravietnam.vn/tin-trong-nganh/quang-ngai-xu-ly-chong-cheo-trung-lap-trong-thanh-tra-doanh-nghiep-ngay-cang-hieu-qua-187855

+ Quảng Ngãi xử lý chồng chéo, trùng lắp trong công tác thanh tra đạt hiệu quả cao > http://thanhtravietnam.vn/tin-trong-nganh/quang-ngai-xu-ly-chong-cheo-trung-lap-trong-cong-tac-thanh-tra-dat-hieu-qua-cao-182253 

-Thanhtra.com.vn:

Đề nghị thực hiện nghiêm kết quả xử lý trùng lắp, chồng chéo ->https://thanhtra.com.vn/thanh-tra/hoat-dong-nganh/De-nghi-thuc-hien-nghiem-ket-qua-xu-ly-trung-lap-chong-cheo-163071.html 

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • 47 Đang truy cập:
  • Tổng lượt:
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Bản quyền ©2011 thuộc về Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi
Địa chỉ: 118 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: Hỗ trợ chữ ký số: 0255 3828022  - Trung tâm Dữ liệu tỉnh: 02553 847768  - Hỗ trợ kỹ thuật: 0255 3 718 167 - Giám đốc: Di động: 0941.121.279 - Zalo: 0941.121.279
Email: trungtam-stttt@quangngai.gov.vn Website: nuian.vn
Số giấy phép: 02/GP-TTĐT cấp ngày 30/5/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • 47 Đang truy cập:
  • Tổng lượt: