TIN VẮN:

Giới thiệu phần mềm quản lý và tổng hợp báo cáo số liệu ICT-index tỉnh Quảng Ngãi

10/12/2021 09:23:31 PM         

Phần mềm quản lý và tổng hợp báo cáo số liệu ICT-index tỉnh Quảng Ngãi được xây dựng để phục vụ công tác tổng hợp số liệu và báo cáo, đánh giá số liệu ICT-index hằng năm cho các Sở ban ngành, UBND huyện, thành phố trực thuộc tỉnh. Phần mềm cho phép định nghĩa bộ tiêu chí và tạo mẫu phiếu động hằng năm, được thiết kế với quy trình 3 bước: Tạo phiếu đánh giá (đơn vị tự đánh giá), Xem phiếu đánh giá (đơn vị và Hội đồng), Duyệt phiếu đánh giá (Hội đồng xét duyệt). Phần mềm là công cụ đắc lực cho đơn vị làm nhiệm vụ tổng hợp, báo cáo số liệu ICT-index hằng năm của tỉnh, giúp cho việc lưu trữ số liệu, tính toán, xếp loại các hạng mục, các đơn vị được nhanh chóng hơn, chính xác hơn, dễ tra cứu hơn khi cần.

Các chức năng chính của phần mềm:

 1.     Quản lý mẫu phiếu: cho phép định nghĩa mẫu phiếu với bộ tiêu chí được quy định bởi cấp có thẩm quyền. Bộ tiêu chí được phân theo các hạng mục: Hạ tầng CNTT, Ứng dụng CNTT, Nhân lực CNTT, Môi trường, Chính sách. Các tiêu chí có thể có tiêu chí con, với thang điểm và công thức tính điểm được định nghĩa lúc tạo phiếu. Đây là mô hình quản lý mẫu phiếu động, giúp phần mềm có thể đáp ứng với điều kiện bộ tiêu chí có thay đổi hằng năm tùy theo chính sách của Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh.

2.     Nhập phiếu: cho phép nhập phiếu theo biểu mẫu đã được tạo trước đó với cột điểm tự đánh giá cho mỗi tiêu chí và ghi chú giải trình cho từng tiêu chí khi tự chấm điểm (đơn vị hoặc cán bộ phụ trách được cấp tài khoản). Đồng thời cho phép đính kèm file cứng của phiếu để đối chiếu khi cần thiết.
 
3.     Xem phiếu: cho phép tài khoản có quyền xem được xem nội dung phiếu của các đơn vị.
 
4.     Duyệt phiếu: cho phép Hội đồng duyệt phiếu, chốt điểm đánh giá với ghi chú lúc duyệt. Điểm của Hội đồng đánh giá là điểm cuối cùng để làm cơ sở tổng hợp số liệu và xếp hạng giữa các đơn vị.
 
5.     Tổng hợp số liệu: phần mềm căn cứ vào điểm đánh giá cuối cùng do Hội đồng duyệt để tính toán, tổng hợp điểm của đơn vị theo nhóm (sở ban ngành và huyện TP, theo từng hạng mục, tổng hợp các hạng mục).
 
6.     Báo cáo chỉ số ICT-index: trên cơ sở tổng điểm của đơn vị đã tổng hợp, xếp hạng các đơn vị theo nhóm (sở ban ngành và huyện TP, theo từng hạng mục, tổng hợp các hạng mục). Đồng thời vẽ biểu đồ chỉ số theo nhiều hình thức tùy chọn: biểu đồ điểm, biểu đồ đường, biểu đồ cột, biểu đồ hình tròn.
 
* Phần mềm có thể triển khai cho các tỉnh có nhu cầu hoặc các cơ quan có nhu cầu thực hiện đánh giá theo bộ tiêu chí với mô hình hoạt động tương tự.
 
Một số hình ảnh của phần mềm
 

 

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • 59 Đang truy cập:
  • 1 Tổng lượt: