TIN VẮN:

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.

03/12/2020 02:29:38 PM         

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.

 Nội dung xem tại đây. 

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • 1728 Đang truy cập:
  • 6.028.581 Tổng lượt:
G