Quảng Ngãi phát động cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lần thứ 3 năm 2021

Ngày đưa:  10/08/2021 09:42:38 AM In bài
Sở Khoa học và Công nghệ vừa phát động cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 3 năm 2021.

 Theo đó, đối tượng dự thi gồm các cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp (có thời gian đăng ký kinh doanh không quá 5 năm kể từ lần đăng ký đầu tiên) trong và ngoài tỉnh có ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dự kiến triển khai và phát triển trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, có thể tham gia một hay nhiều ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Hoặc các ý tưởng đạt giải tại Cuộc thi tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lần thứ 1 năm 2021 do Tỉnh đoàn tổ chức được vào thẳng vòng bán kết của Cuộc thi

Lĩnh vực dự thi gồm: các ý tưởng, dự án dự thi tập trung vào việc khai thác nguồn tài nguyên bản địa của tỉnh Quảng Ngãi (sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm du lịch) theo hướng ứng dụng công nghệ và hình thành chuỗi liên kết.
Bài dự thi có thể nộp trực tuyến theo đường link https://bom.to/akO9LVUxVjrzZub. Hoặc trực tiếp tại  Phòng Quản lý công nghệ, thị trường công nghệ và chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ (gửi kèm file điện tử qua email: knstquangngai@gmail.com)
Thời hạn cuối nhận hồ sơ: Lúc 17 giờ 00 phút, ngày 30/8/2021
Chi tiết cuộc thi xem tại đây.

Thúy Vân

Theo stttt.quangngai.gov.vn

Bản quyền ©2011 Trung tâm CNTT và TT Quảng Ngãi