Giới thiệu về dịch vụ xây dựng, phát triển phần mềm

Ngày đưa:  31/08/2021 05:05:55 PM In bài
Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong xây dựng và phát triển phần mềm theo nhu cầu của cá nhân, đơn vị. Với đội ngũ kỹ sư CNTT có nhiều kinh nghiệm xây dựng phần mềm, đã qua nhiều khoá tập huấn về an toàn thông tin, kiểm thử, sẽ mang lại cho khách hàng các sản phẩm phần mềm đáp ứng các nhu cầu về tính năng và an toàn.

 Một số sản phẩm phần mềm tiêu biểu do Trung tâm xây dựng và phát triển trong thời gian qua:


Bản quyền ©2011 Trung tâm CNTT và TT Quảng Ngãi