TIN VẮN:

1. Bỏ "hẳn" chế độ Markup trong Word đi như thế nào?

Hỏi: File Word của em khi em bỏ chế độ Markup đi tạm thời thì được nhưng khi Save as đóng file lại rồi mở ra nó lại hiện ra. Vậy phải làm thế nào cho cái nay nó biến mất hẳn?

Trả lời: Trong Word 2010, bạn làm các bước sau

- Mở tài liệu
- Nhấn Review
- Nhấn tiếp nút Accept/ Accept All Changes in Document (nếu đồng ý) hoặc Reject/ Reject All Changes in Document (nếu không đồng ý) những sự thay đổi trong tài liệu.
- Nhấn Turn off Track Changes
- Save
- Đóng file (close)
- Mở lại file đó xem sao...

2. Khắc phục tình trạng trang Word hiển thị các dấu vết chỉnh sửa (Tracking changes)

3. Muốn copy từ Excel sang Word nhưng vẫn muốn giữ lại tất cả kiểu định dạng của nó thì làm thế nào?

1. Đánh dấu những phần mà bạn muốn copy trong Excel.

2. Mở sang Word à chọn menu Edit à chọn Paste Special.

3. Chọn Microsoft Excel Worksheet Object hoặc Formatted Text à bấm OK

4. Trong Excel đáng lẽ là những cột A,B,C... thì lại là cột 1,2,3 ... Muốn chuyển số 1,2,3 trở về thành A,B,C... như cũ thì làm thế nào?

1. Vào menu Tools à chọn Options
2. Cửa sổ Options mở ra à chọn tab General à bỏ đánh dấu tích tại ô R1C1 reference style nhấn OK.

5. Cách đánh số trang tài liệu bắt đầu từ trang thứ 2 (MS Word 2010)

Thao tác này cần thiết cho bạn khi tạo các tài liệu có trang bìa, bạn muốn đánh số trang từ số 1 nhưng bắt đầu từ trang thứ 2 (trang đầu là trang bìa sẽ không có số trang).
Các bước thực hiện:
1. Mở tài liệu ra.
2. Ở thẻ Page Layout , nhấp chuột vào dấu mũi tên ở góc dưới bên phải mục Page Setup để mở hộp thoại Page Setup.  Trong hộp thoại hiện ra chọn thẻ  Layout.
3.Ở mục Headers and Footers, check chọn ô Different first page, rồi nhấn OK.
4.Ở thẻ Insert, trong nhóm Headers & Footers, nhấn vào Page Number, sau đó nhấn vào Format Page Numbers.
5.Ở ô Start at, gõ 0.
 

6. Khi làm việc với Excel tôi thường bị trường hợp: bảng tính mất các đường kẻ ô khiến cho việc định vị khó khăn: Xin hỏi cách khắc phục như thế nào?

Vào Tools - Options , tại tab View đánh dấu chọn mục Gridlines

7. Trong khi đánh văn bản xong bấm Save để lưu thì địa chỉ lưu được chỉ định là MyDocuments. Tôi muốn thay đổi nơi lưu mặc định thì làm thế nào?

- Vào menu Tools, chọn Options.

- Xuất hiện cửa sổ Options chọn Locations.

- Bấm vào phần Document, tại vị trí Locations đang có đường dẫn tới …/MyDocuments, bạn nhấn vào Modify.

- Trỏ đường dẫn tới thư mục mà bạn muốn lưu. Nhấn OK.

8. Word trong máy tính của tôi bị mất thước kẻ ngang. Làm thế nào để lấy lại?

 - Vào menu Tools – Options – chọn menu View, chọn mục Vertical Ruler.

9. Mỗi khi thực hiện thao tác copy/cut/paste thì xuất hiện nút Paste Options gây khó chiệu và cản trở công việc. Làm thế nào để bỏ đi?

Vào menu Tools – Options – tại thẻ Edit chọn mục Show Paste Options Buttons.

10. Thỉnh thoảng tôi bị trường hợp này khi làm việc với Word: không tự động viết hoa chữ cái đầu câu, như vậy phải làm như thế nào để khắc phục ?

Vào menu Tools - Autocorrect Options; tại thẻ Autocorrect, bạn chọn mục Capitalize first letter of sentences.

11. Khi làm việc với Word, thỉnh thoảng tôi bị lỗi chữ này cách xa chữ kia khi gõ chữ có dấu. Xin hỏi cách khắc phục như thế nào ?

 Khi soạn thảo các văn bản bằng ngôn ngữ có dấu, thường gặp là tiếng Việt với bộ gõ Vietkey hay Unikey, chúng ta thường hay gặp lỗi các chữ có dấu bị nhảy cách, chẳng hạn “cu a s o ti n ho c”...

- Lỗi này phát sinh thường sau khi bạn dùng các thao tác copy, paste hoặc cũng có thể là... tự nhiên.

- Để khắc phục lỗi này, bạn hãy vào mục Tools - Options -  Edit -  Settings hãy bỏ dấu ô Adjust sentence and word spacing automatically và nhấn OK hai lần.

12. Khi gõ văn bản với Word, font chữ máy tính của tôi thường không cố định, lúc font này lúc font kia, tôi muốn thiết lập font chữ mặc định khi mở word ra thì phải làm như thế nào ?

Hiện nay, trong hầu hết các văn bản chúng ta điều sử dụng bảng mã Unicode và font chữ chân phương nhất như Arial, Times New Roman, Verdana,… nhưng đôi khi chúng ta khởi động Word ra và thấy trên font chữ trên thanh công cụ Formating không phải là font chúng ta cần dùng, hoặc chúng ta đã chọn nhưng khi nhấn Enter để qua đoạn văn bản khác thì font chữ lại thay đổi. Để tiết kiệm thời gian và đảm bảo tính thống nhất về kiểu chữ trong toàn văn bản chúng ta cần chọn font chữ mặc định, tức mỗi khi chúng ta khởi động MS Word văn bản sẽ dùng là font chữ với kích cỡ và định dạng như chúng ta đã chọn từ trước.

- Vào menu Format, chọn Font. Chọn thẻ Font, chọn kiểu chữ thường dùng nhất tại mục Font, chọn kiểu dáng tại mục Font style, chọn kích cỡ tại mục Size…,…. Chọn xong, nhấn nút Default, nhấn Yes để xác nhận trong hộp thoại hiện ra ngay sau đó. Nhấn OK để kết thúc thao tác thiết lập font chữ mặc định.

- Lưu tài liệu đang soạn thảo và khởi động lại MS Word để thiết lập của chúng ta có hiệu lực khi lần sau sử dụng MS Word.

13. Tôi muốn đổi đơn vị đo lường trong Word sang cm thì phải làm như thế nào?

- Mặc định đơn vị đo lường trong Word là inch, nhưng ở Việt Nam chúng ta quen dùng đơn vị đo lường là cm, trong thể thức văn bản theo quy định của Nhà nước cũng tính bằng đơn vị đo lượng là cm. Vì vậy chúng ta cần chuyển đổi đơn vị đo lường trong MS Word sang cm.

- Vào menu Tools – Options, chọn Tab General. Kích chọn Centimeters tại mục Measurement units.

- Lưu tài liệu đang soạn thảo và khởi động lại MS Word để t hiết lập có hiệu lực ở lần soạn thảo tiếp theo.

14. Khi mở Word trong máy tính của tôi bị mất thanh cuộn nganh và thanh cuộn dọc, cách khôi phục lại như thế nào?

- Mở Word, vào menu Tools chọn Options, chọn Tab View, chọn Horizontal scroll barVertical scroll bar.

15. Khi copy ảnh vào trang word tôi chỉ thấy có khung trống, xin hỏi cách khắc phục như thế nào?

- Vào menu Tools, chọn Options, chọn Tab View, bỏ chọn Picture Placeholders.

16. Tôi thường làm việc với bảng biểu trong Word, để lặp lại tiêu đề của bảng khi qua trang khác thì làm như thế nào?

(Hướng dẫn đối với Word 2003)

Cách 1:

- Bôi đen dòng tiêu đề của bảng, nhấp chuột vào menu Table, chọn dòng Heading Rows Repeat.

Cách 2:

- Bôi đen dòng tiêu đề, nhấp chuột phải và chọn Table Properties, chọn Tab Row, check vào dòng Repeat as header row at the top of each page.

17. Tôi công tác thống kê của xã. Tôi có một danh sách nhân khẩu với các thông tin họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh. Tôi cần lọc danh sách thanh niên đến tuổi gọi khám nghĩa vụ quân sự với yêu cầu sau: cho ra danh sách nam có ngày sinh từ 1/1/1987 đến 1/1/1996.

 - Ta có thể sử dụng tính năng Conditional Formating  để làm nổi bật lên các dòng chứa dữ liệu thỏa mãn yêu cầu.

- Trước tiên cần nhập danh sách với cột “Ngày sinh” theo đúng định dạng ngày tháng (Date)

- Sau đó chọn cột “Ngày sinh”, vào menu Format à Chọn Conditional Formating, cửa sổ Conditional Formating hiện ra.

- Trong cửa sổ Conditional Formating, ở ô đầu tiên chọn “Cell Value Is”, ở ô thứ 2 chọn “between”, ở ô thứ 3 nhập “1/1/1987”, ở ô thứ 4 nhập “1/1/1995”. 

- Sau đó nhấn nút “Format” rồi chọn định dạng cho dữ liệu thỏa mãn điều kiện đã chọn ở trên. Ví dụ chọn định dạng chữ màu đỏ, in đậm:

-          Nhấn OK để hoàn tất.  

-          Ta có kết quả như sau:

-          Ta sử dụng thêm cách lọc dữ liệu tự động để lấy danh sách có giới tính là “Nam”:

o    Chọn bảng dữ liệu

         o    Vào menu Data à Chọn Filter à Auto Filter

Sau đó chọn điều kiện lọc ở cột “Giới tính” là “Nam”, ta sẽ có kết quả như sau:

Như vậy 2 người có ngày sinh màu đỏ thuộc diện gọi khám nghĩa vụ quân sự.

 

 

 

 

18. Tôi vừa soạn thảo xong văn bản trong Word và lưu file vào máy. Nhưng tôi lại quên mất mình lưu ở đâu. Làm thế nào để tìm lại file word vừa mở ?

 - Mở Word ra.

- Vào menu File, ở cuối menu có danh sách cách tài liệu vừa mở gần đây. Bạn nhấp chuột vào tên file để mở file ra.

- Bạn có thể tùy chỉnh số lượng file mở gần đây bằng cách vào meu Tools à chọn Options. Tìm đến mục Recently used file list: nhập số lượng file lưu gần đây vào:

 

19. Tôi làm kế toán nên thường xuyên phải nhập số tiền bằng chữ từ số tiền bằng số. Cho tôi hỏi trong excel có cách nào tự động làm việc này không ?

Bạn có thể sử dụng các Add-Ins sẵn có (được chia sẻ khá nhiều trên internet), cài đặt vào excel để sử dụng.

Sau đây sẽ hướng dẫn cách sử dụng Add-Ins doiso.xla hỗ trợ cho font Unicode:

-          Tải Add-Ins tại đây: http://www.mediafire.com/download/29439q9b5a0sbms/Doiso.rar về máy tính

-          Vào menu  Tools à Add-Ins  để mở hộp thoại Add-Ins.

-          Nhấn Browse và tìm đến file Add-Ins đã tải xuống.  Lúc này trong danh sách Add-Ins available Doiso được chọn:

-          Nhấn OK để hoàn tất.

-          Sử dụng: gõ công thức vào ô:

=vnd(số tiền cần đổi ra chữ)

Ví dụ:    =vnd(10500)  à kết quả: Mười ngàn năm trăm đồng chẵn

       =vnd(A2)   với A2 là ô chứa số tiền bằng số

-      Nếu bạn muốn bỏ chữ “chẵn” thì nhập công thức sau thay cho hàm vnd:

              =LEFT(vnd(A2);LEN(vnd(A2))-5)

 

20. Cách hiển thị ngày tháng kiểu Việt Nam trong excel ?

- Thông thường, kiểu định dạng ngày tháng (date) trong excel là mm/dd/yyyy (kiểu Anh- Mỹ: tháng trước, ngày sau). Kiểu định dạng này dễ gây nhầm lẫn vì người Việt Nam sử dụng kiểu định dạng dd/mm/yyyy (ngày trước, tháng sau). Để giải quyết tình trạng này, bạn có thể làm theo một trong các cách sau:

+ Cách 1: Đổi kiểu định dạng ngày tháng của máy tính: Vào Control panel à Region and Language…

 Sau khi thiết lập, khởi động lại excel và từ lúc này ta nhập dữ liệu ngày tháng theo định dạng dd/mm/yyyy.

+ Cách 2: Đổi cách hiển thị ngày tháng trong excel:

         o    Vẫn nhập ngày theo định dạng mm/dd/yyyy (kiểu Anh – Mỹ).

o    Sau đó chọn vùng có dữ liệu ngày tháng, nhấp chuột phải chọn Format Cells

o    Trong thẻ Number, chọn Date

o    Ở mục Locate: chọn Vietnamese

Khi sử dụng cách này, lưu ý là ta vẫn nhập ngày tháng vào theo định dạng mm/dd/yyyy (kiểu Anh – Mỹ), nhưng dữ liệu sẽ hiển thị theo kiểu Việt Nam.

 

21. Xin hướng dẫn công thức tính tuổi từ ngày sinh trong excel ?

- Nhập ngày sinh vào cột  “Ngày sinh”, định dạng đúng kiểu datetime

- Nhập công thức vào ô “Tuổi”:

              =YEAR(TODAY()) – YEAR(A2)

(với A2 là cột chứa dữ liệu năm sinh)

Lưu ý: cần định dạng cột “Tuổi” theo kiểu số (Number)

22. Mình đang làm tổng hợp Excel rất nhiều trang, nhưng yêu cầu phải có phần tiêu đề ở từng trang khi in ra nhưng mình quên mất không làm được, nhờ bạn hướng dẫn giúp tý ?

Trong excel 2003 ta làm như sau:

- Mở file cần in

- Vào menu File --> chọn Page Setup

- Trong cửa sổ Page Setup, chọn thẻ Sheet

- Trong mục “Row to repeat at top”, nhấn vào nút bên phải, chọn dòng tiêu đề cần lặp lại khi in 

- Sau đó thực hiện lệnh in.

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • 88 Đang truy cập:
  • Tổng lượt:
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Bản quyền ©2011 thuộc về Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi
Địa chỉ: 118 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: Hỗ trợ chữ ký số: 0255 3828022  - Trung tâm Dữ liệu tỉnh: 02553 847768  - Hỗ trợ kỹ thuật: 0255 3 718 167 - Giám đốc: Di động: 0941.121.279 - Zalo: 0941.121.279
Email: trungtam-stttt@quangngai.gov.vn Website: nuian.vn
Số giấy phép: 02/GP-TTĐT cấp ngày 30/5/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • 88 Đang truy cập:
  • Tổng lượt: