TIN VẮN:
Thông báo tuyển dụng lao động làm việc tại Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi

Trung tâm cần tuyển dụng 02 lao động CNTT và 01 lao động truyền thông với các yêu cầu sau:

Cảnh báo các trang web giả mạo lừa đảo người dùng

Bản tin cảnh báo tuần số 37 của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, một số trang web có link sau là giả mạo, người dùng cần cẩn thận khi giao dịch trưc tuyến:

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ CHUYÊN DÙNG CỦA BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ

Để cài đặt và sử dụng chữ ký số chuyên dùng của Ban Cơ yếu Chính phủ, ta cần thực hiện như sau:

Hỗ trợ giá cước viễn thông, Internet cho học sinh vùng khó khăn học trực tuyến

(Mic.gov.vn) - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ TT&TT chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông hỗ trợ giá cước viễn thông, Internet cho học sinh, sinh viên vùng khó khăn để tham gia học trực tuyến trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức...

Tiêu chuẩn dự thi thăng hạng viên chức chuyên ngành thông tin và truyền thông

(Mic.gov.vn) - Ngày 25-6-2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BTTTT quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thông tin và...

Truyện cười công nghệ: Hiện tại và tương lai của hacker

Là chỗ thân tình, một con quỷ mời tay hacker trẻ thăm quan địa ngục. Chàng thanh niên nhìn thấy máy tính ê hề, mọi người đều ngồi chơi DOOM, vào Internet thoải mái, quậy mệt nghỉ... Cậu ta tuyên bố rằng khi chết sẽ vào địa ngục này.