TIN VẮN:
RSS (viết tắt từ Really Simple Syndication) là một tiêu chuẩn định dạng tài liệu dựa trên XML nhằm giúp người sử dụng dễ dàng cập nhật và tra cứu thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất bằng cách tóm lược thông tin vào trong một đoạn dữ liệu ngắn gọn, hợp chuẩn. Dữ liệu này được các chương trình đọc tin chuyên biệt (gọi là News reader) phân tích và hiển thị trên máy tính của người sử dụng. Trên trình đọc tin này, người sử dụng có thể thấy những tin chính mới nhất, tiêu đề, tóm tắt và cả đường link để xem tòan bộ tin.

Các kênh tin cung cấp

Stt Kênh tin Liên kết Chi tiết
1. Giới thiệu Trung tâm https://nuian.vn/rss.aspx?catid=1 Chi tiết
2. Giới thiệu https://nuian.vn/rss.aspx?catid=15 Chi tiết
3. Internet https://nuian.vn/rss.aspx?catid=71 Chi tiết
4. Phần cứng https://nuian.vn/rss.aspx?catid=73 Chi tiết
5. Phần mềm https://nuian.vn/rss.aspx?catid=74 Chi tiết
6. Thủ thuật https://nuian.vn/rss.aspx?catid=76 Chi tiết
7. Công nghệ thông tin https://nuian.vn/rss.aspx?catid=81 Chi tiết
8. Năm 2013 https://nuian.vn/rss.aspx?catid=112 Chi tiết
9. Việt Nam https://nuian.vn/rss.aspx?catid=143 Chi tiết
10. Thời sự https://nuian.vn/rss.aspx?catid=148 Chi tiết
11. Khoa học https://nuian.vn/rss.aspx?catid=152 Chi tiết
12. Văn hóa https://nuian.vn/rss.aspx?catid=156 Chi tiết
13. Trong nước https://nuian.vn/rss.aspx?catid=162 Chi tiết
14. Nước ngoài https://nuian.vn/rss.aspx?catid=163 Chi tiết
15. Bóng đá https://nuian.vn/rss.aspx?catid=164 Chi tiết
16. Trong nước https://nuian.vn/rss.aspx?catid=165 Chi tiết
17. Quốc tế https://nuian.vn/rss.aspx?catid=166 Chi tiết
18. Giới thiệu https://nuian.vn/rss.aspx?catid=136 Chi tiết
19. Video clip ngành TT&TT https://nuian.vn/rss.aspx?catid=169 Chi tiết
20. Năm 2019 https://nuian.vn/rss.aspx?catid=173 Chi tiết
21. Năm 2019 https://nuian.vn/rss.aspx?catid=175 Chi tiết
22. Bản tin An toàn thông tin https://nuian.vn/rss.aspx?catid=179 Chi tiết
23. Chữ ký số https://nuian.vn/rss.aspx?catid=180 Chi tiết
24. 2021 https://nuian.vn/rss.aspx?catid=183 Chi tiết
25. Năm 2021 https://nuian.vn/rss.aspx?catid=184 Chi tiết
26. Các phần mềm đã triển khai https://nuian.vn/rss.aspx?catid=186 Chi tiết
27. Tài liệu lớp tập huấn chuyển đổi số cấp xã https://nuian.vn/rss.aspx?catid=188 Chi tiết
28. Pháp luật https://nuian.vn/rss.aspx?catid=147 Chi tiết
29. Học tập trực tuyến https://nuian.vn/rss.aspx?catid=170 Chi tiết
30. Quần vợt https://nuian.vn/rss.aspx?catid=167 Chi tiết
31. Thời trang https://nuian.vn/rss.aspx?catid=157 Chi tiết
32. Tự nhiên https://nuian.vn/rss.aspx?catid=153 Chi tiết
33. Quốc tế https://nuian.vn/rss.aspx?catid=144 Chi tiết
34. Cơ cấu tổ chức https://nuian.vn/rss.aspx?catid=2 Chi tiết
35. Báo chí - Xuất bản https://nuian.vn/rss.aspx?catid=85 Chi tiết
36. Các website đã xây dựng https://nuian.vn/rss.aspx?catid=95 Chi tiết
37. Ảnh https://nuian.vn/rss.aspx?catid=145 Chi tiết
38. Phần cứng https://nuian.vn/rss.aspx?catid=154 Chi tiết
39. Giao thông https://nuian.vn/rss.aspx?catid=149 Chi tiết
40. Phim https://nuian.vn/rss.aspx?catid=158 Chi tiết
41. Các môn thể thao khác https://nuian.vn/rss.aspx?catid=168 Chi tiết
42. Năm 2019 https://nuian.vn/rss.aspx?catid=174 Chi tiết
43. Danh hiệu, thành tích https://nuian.vn/rss.aspx?catid=177 Chi tiết
44. Sách https://nuian.vn/rss.aspx?catid=159 Chi tiết
45. Môi trường https://nuian.vn/rss.aspx?catid=150 Chi tiết
46. Thiết bị https://nuian.vn/rss.aspx?catid=155 Chi tiết
47. Khám phá https://nuian.vn/rss.aspx?catid=146 Chi tiết
48. Năm 2017 https://nuian.vn/rss.aspx?catid=129 Chi tiết
49. Năm 2016 https://nuian.vn/rss.aspx?catid=125 Chi tiết
50. Năm 2017 https://nuian.vn/rss.aspx?catid=132 Chi tiết
51. Năm 2014 https://nuian.vn/rss.aspx?catid=113 Chi tiết
52. Hình ảnh hoạt động https://nuian.vn/rss.aspx?catid=99 Chi tiết
53. Bưu chính - Viễn thông https://nuian.vn/rss.aspx?catid=83 Chi tiết
54. Khí hậu https://nuian.vn/rss.aspx?catid=151 Chi tiết
55. Nhạc https://nuian.vn/rss.aspx?catid=160 Chi tiết
56. Thư viện https://nuian.vn/rss.aspx?catid=161 Chi tiết
57. Năm 2018 https://nuian.vn/rss.aspx?catid=171 Chi tiết
58. Năm 2015 https://nuian.vn/rss.aspx?catid=120 Chi tiết
59. Năm 2017 https://nuian.vn/rss.aspx?catid=131 Chi tiết
60. Năm 2016 https://nuian.vn/rss.aspx?catid=126 Chi tiết
61. Năm 2016 https://nuian.vn/rss.aspx?catid=127 Chi tiết
62. Năm 2017 https://nuian.vn/rss.aspx?catid=130 Chi tiết
63. Năm 2015 https://nuian.vn/rss.aspx?catid=121 Chi tiết
64. Năm 2014 https://nuian.vn/rss.aspx?catid=114 Chi tiết
65. Năm 2014 https://nuian.vn/rss.aspx?catid=115 Chi tiết
66. Năm 2013 https://nuian.vn/rss.aspx?catid=106 Chi tiết
67. Năm 2016 https://nuian.vn/rss.aspx?catid=128 Chi tiết
68. Năm 2015 https://nuian.vn/rss.aspx?catid=124 Chi tiết
69. Năm 2015 https://nuian.vn/rss.aspx?catid=119 Chi tiết
70. Năm 2014 https://nuian.vn/rss.aspx?catid=123 Chi tiết
71. Năm 2013 https://nuian.vn/rss.aspx?catid=110 Chi tiết
72. Năm 2012 https://nuian.vn/rss.aspx?catid=90 Chi tiết
73. Năm 2011 https://nuian.vn/rss.aspx?catid=89 Chi tiết
74. Sản phẩm https://nuian.vn/rss.aspx?catid=9 Chi tiết
75. Năm 2012 https://nuian.vn/rss.aspx?catid=109 Chi tiết
76. Năm 2013 https://nuian.vn/rss.aspx?catid=122 Chi tiết
77. Năm 2014 https://nuian.vn/rss.aspx?catid=118 Chi tiết
78. Dịch vụ https://nuian.vn/rss.aspx?catid=3 Chi tiết
79. Tin tức sự kiện https://nuian.vn/rss.aspx?catid=32 Chi tiết
80. Tin hoạt động Trung tâm https://nuian.vn/rss.aspx?catid=34 Chi tiết
81. Tin an toàn thông tin https://nuian.vn/rss.aspx?catid=72 Chi tiết
82. Tin công nghệ https://nuian.vn/rss.aspx?catid=35 Chi tiết
83. Tin khác https://nuian.vn/rss.aspx?catid=185 Chi tiết
84. Chuyển đổi số https://nuian.vn/rss.aspx?catid=70 Chi tiết
85. Chữ ký số https://nuian.vn/rss.aspx?catid=176 Chi tiết
86. Đào tạo và tư vấn dự án https://nuian.vn/rss.aspx?catid=105 Chi tiết
87. Tư vấn và triển khai dự án CNTT&TT https://nuian.vn/rss.aspx?catid=12 Chi tiết
88. Tập huấn, chuyển giao ƯDCNTT https://nuian.vn/rss.aspx?catid=10 Chi tiết
89. Thiết kế, xây dựng website https://nuian.vn/rss.aspx?catid=102 Chi tiết
90. Xây dựng, phát triển phần mềm https://nuian.vn/rss.aspx?catid=11 Chi tiết
91. Thiết kế, lắp đặt, bảo trì hệ thống https://nuian.vn/rss.aspx?catid=13 Chi tiết
92. An toàn thông tin https://nuian.vn/rss.aspx?catid=178 Chi tiết
93. Khoa học - Công nghệ https://nuian.vn/rss.aspx?catid=139 Chi tiết
94. Dự án đã thực hiện https://nuian.vn/rss.aspx?catid=58 Chi tiết
95. Truyền thông https://nuian.vn/rss.aspx?catid=92 Chi tiết
96. Văn bản https://nuian.vn/rss.aspx?catid=79 Chi tiết
97. Đối tác https://nuian.vn/rss.aspx?catid=42 Chi tiết
98. Tài liệu chia sẻ https://nuian.vn/rss.aspx?catid=80 Chi tiết
99. Tài nguyên https://nuian.vn/rss.aspx?catid=133 Chi tiết
100. Câu hỏi thường gặp https://nuian.vn/rss.aspx?catid=134 Chi tiết
101. Sơ đồ web https://nuian.vn/rss.aspx?catid=78 Chi tiết
102. Mẹo vặt công nghệ https://nuian.vn/rss.aspx?catid=181 Chi tiết
103. Chuyên mục TT&TT https://nuian.vn/rss.aspx?catid=88 Chi tiết
104. Chuyên mục CCHC https://nuian.vn/rss.aspx?catid=117 Chi tiết
105. Bản tin Cải cách hành chính https://nuian.vn/rss.aspx?catid=116 Chi tiết
106. Đặc San TT&TT https://nuian.vn/rss.aspx?catid=93 Chi tiết
107. Thông tin liên hệ https://nuian.vn/rss.aspx?catid=103 Chi tiết
108. Hỏi đáp https://nuian.vn/rss.aspx?catid=75 Chi tiết
109. Truy cập mail https://nuian.vn/rss.aspx?catid=98 Chi tiết
110. Liên hệ https://nuian.vn/rss.aspx?catid=4 Chi tiết
111. Video clip https://nuian.vn/rss.aspx?catid=57 Chi tiết
112. Hỏi - đáp https://nuian.vn/rss.aspx?catid=182 Chi tiết
113. Giải trí https://nuian.vn/rss.aspx?catid=77 Chi tiết
114. Tin vắn https://nuian.vn/rss.aspx?catid=104 Chi tiết
115. Khác https://nuian.vn/rss.aspx?catid=187 Chi tiết

Các giới hạn sử dụng

Các nguồn kênh tin được cung cấp miễn phí cho các cá nhân và các tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp rõ các thông tin cần thiết khi bạn sử dụng các nguồn kênh tin này từ site này.

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • 5313 Đang truy cập:
  • 6.320.199 Tổng lượt:
G