TIN VẮN:
Hướng dẫn tạo mới chuyên mục tin trên Cổng TTĐT cấp xã
31-03-2023      693 Lượt xem

Hướng dẫn tạo mới chuyên mục tin trên Cổng TTĐT cấp xã

Tài liệu hướng dẫn quản trị website xã
31-03-2023      689 Lượt xem

Tài liệu hướng dẫn quản trị website cấp xã thuộc hệ thống Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi

Driver token thiết bị ký số
20-08-2020      2862 Lượt xem

Bộ cài đặt tập huấn CKS 2020
30-09-2020      2102 Lượt xem

Phần mềm nhận dạng chữ viết hỗ trợ Tiếng Việt - VietOCR
12-03-2021      2996 Lượt xem

VietOCR phát triển trên nền tản Tesseract (mã nguồn mở) và được phát hành và phân phối theo Giấy phép Apache, v2.0 (tuân thủ giấy phép này, không có nhiều ràng buộc và hầu như miễn phí). VietOCR do nhóm tác giả người Việt viết, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, đặc biệt Tiếng Việt.

eBook Microsoft Office 2010
19-03-2014      2302 Lượt xem


  1    2    3    4    5    
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • 5290 Đang truy cập:
  • 6.320.134 Tổng lượt:
G