TIN VẮN:
Tài liệu tập huấn an toàn thông tin mạng cho cán bộ cơ sở năm 2022
22-06-2022      800 Lượt xem

Tài liệu phục vụ lớp tập huấn an toàn thông tin mạng cho cán bộ công chức viên chức cấp huyện, xã năm 2022

Driver token thiết bị ký số
20-08-2020      2134 Lượt xem

Bộ cài đặt tập huấn CKS 2020
30-09-2020      1889 Lượt xem

Phần mềm nhận dạng chữ viết hỗ trợ Tiếng Việt - VietOCR
12-03-2021      2523 Lượt xem

VietOCR phát triển trên nền tản Tesseract (mã nguồn mở) và được phát hành và phân phối theo Giấy phép Apache, v2.0 (tuân thủ giấy phép này, không có nhiều ràng buộc và hầu như miễn phí). VietOCR do nhóm tác giả người Việt viết, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, đặc biệt Tiếng Việt.

eBook Microsoft Office 2010
19-03-2014      2128 Lượt xem

Phầm mềm BkavEndpoint 11
19-05-2016      7655 Lượt xem


  1    2    3    4    5    
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • 1752 Đang truy cập:
  • 6.028.605 Tổng lượt:
G