TIN VẮN:
Trang chủ >>   Album ảnh  >> Tấm lòng vàng  
Đ/c Trần Đức An thay mặt cho toàn thể anh em Trung tâm phát biểu tại buổi Đ/c Trần Đức An thay mặt cho toàn thể anh em Trung tâm phát biểu tại buổi
Giám đốc Trung tâm tặng các phần quà cho các em bị khuyết tật Giám đốc Trung tâm tặng các phần quà cho các em bị khuyết tật
Toàn cảnh Trung tâm CN-TT&TT và các em bị khuyết tật Toàn cảnh Trung tâm CN-TT&TT và các em bị khuyết tật
Tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn Tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn
Thăm hỏi tận tình của Giám đốc Trung tâm Thăm hỏi tận tình của Giám đốc Trung tâm
So TTTT .png So TTTT .png
tham gia dinh tai xa Nghia Son.jpg tham gia dinh tai xa Nghia Son.jpg
tham gia dinh tai xa Nghia Trung.jpg tham gia dinh tai xa Nghia Trung.jpg
So TTTT .png So TTTT .png