Nhập từ khóa:
Stt Tiêu đề Nghe
1. Số 1/2017: Cải cách hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường: Góp phần cải thiện môi trường đầu tư
2. Số 2/2017: Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Quảng Ngãi
3. Số 3/2017: Nâng cao tinh thần thái độ phục vục của cán bộ, công chức trong nền hành chính
4. Số 4/2017: Tăng cường công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
5. số 5/2017: Quảng Ngãi thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp
6. Số 6/2017: Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính tại Quảng Ngãi
7. Số 8/2017: Liên thông phần mềm quản lý văn bản ở cấp tỉnh
8. Số 7/2017: Phát huy vai trò người đứng đầu trong cải cách hành chính
9. Số 9/2017: Quảng Ngãi nổ lực cải thiện môi trường kinh doanh
10. Số 10/2017: Mô hình một cửa hiện đại ở cấp huyện phát huy hiệu quả
11. Số 11/2017: Dịch vụ công trực tuyến ở Quảng Ngãi chưa phát huy hiệu quả
12. Số 12/2017: Hướng đến nền hành chính phục vụ người dân/2017
   Video clip ngành TT&TT
Xem tất cả 
   Các tin xem nhiều nhất
   Tin mới nhất