TIN VẮN:
RSS (viết tắt từ Really Simple Syndication) là một tiêu chuẩn định dạng tài liệu dựa trên XML nhằm giúp người sử dụng dễ dàng cập nhật và tra cứu thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất bằng cách tóm lược thông tin vào trong một đoạn dữ liệu ngắn gọn, hợp chuẩn. Dữ liệu này được các chương trình đọc tin chuyên biệt (gọi là News reader) phân tích và hiển thị trên máy tính của người sử dụng. Trên trình đọc tin này, người sử dụng có thể thấy những tin chính mới nhất, tiêu đề, tóm tắt và cả đường link để xem tòan bộ tin.

Các kênh tin cung cấp

Stt Kênh tin Liên kết Chi tiết
1. Giới thiệu Trung tâm http://nuian.vn/rss.aspx?catid=1 Chi tiết
2. Giới thiệu http://nuian.vn/rss.aspx?catid=15 Chi tiết
3. Tin tức ngành http://nuian.vn/rss.aspx?catid=70 Chi tiết
4. Internet http://nuian.vn/rss.aspx?catid=71 Chi tiết
5. Phần cứng http://nuian.vn/rss.aspx?catid=73 Chi tiết
6. Phần mềm http://nuian.vn/rss.aspx?catid=74 Chi tiết
7. Thủ thuật http://nuian.vn/rss.aspx?catid=76 Chi tiết
8. Công nghệ thông tin http://nuian.vn/rss.aspx?catid=81 Chi tiết
9. Năm 2013 http://nuian.vn/rss.aspx?catid=112 Chi tiết
10. Giới thiệu http://nuian.vn/rss.aspx?catid=136 Chi tiết
11. Việt Nam http://nuian.vn/rss.aspx?catid=143 Chi tiết
12. Thời sự http://nuian.vn/rss.aspx?catid=148 Chi tiết
13. Khoa học http://nuian.vn/rss.aspx?catid=152 Chi tiết
14. Văn hóa http://nuian.vn/rss.aspx?catid=156 Chi tiết
15. Trong nước http://nuian.vn/rss.aspx?catid=162 Chi tiết
16. Nước ngoài http://nuian.vn/rss.aspx?catid=163 Chi tiết
17. Bóng đá http://nuian.vn/rss.aspx?catid=164 Chi tiết
18. Trong nước http://nuian.vn/rss.aspx?catid=165 Chi tiết
19. Quốc tế http://nuian.vn/rss.aspx?catid=166 Chi tiết
20. Video clip ngành TT&TT http://nuian.vn/rss.aspx?catid=169 Chi tiết
21. Năm 2019 http://nuian.vn/rss.aspx?catid=173 Chi tiết
22. Năm 2019 http://nuian.vn/rss.aspx?catid=175 Chi tiết
23. Bản tin An toàn thông tin http://nuian.vn/rss.aspx?catid=179 Chi tiết
24. Chữ ký số http://nuian.vn/rss.aspx?catid=180 Chi tiết
25. 2021 http://nuian.vn/rss.aspx?catid=183 Chi tiết
26. Năm 2021 http://nuian.vn/rss.aspx?catid=184 Chi tiết
27. Các phần mềm đã triển khai http://nuian.vn/rss.aspx?catid=186 Chi tiết
28. Học tập trực tuyến http://nuian.vn/rss.aspx?catid=170 Chi tiết
29. Pháp luật http://nuian.vn/rss.aspx?catid=147 Chi tiết
30. Quần vợt http://nuian.vn/rss.aspx?catid=167 Chi tiết
31. Thời trang http://nuian.vn/rss.aspx?catid=157 Chi tiết
32. Tự nhiên http://nuian.vn/rss.aspx?catid=153 Chi tiết
33. Quốc tế http://nuian.vn/rss.aspx?catid=144 Chi tiết
34. Cơ cấu tổ chức http://nuian.vn/rss.aspx?catid=2 Chi tiết
35. Báo chí - Xuất bản http://nuian.vn/rss.aspx?catid=85 Chi tiết
36. Ảnh http://nuian.vn/rss.aspx?catid=145 Chi tiết
37. Các website đã xây dựng http://nuian.vn/rss.aspx?catid=95 Chi tiết
38. Phần cứng http://nuian.vn/rss.aspx?catid=154 Chi tiết
39. Giao thông http://nuian.vn/rss.aspx?catid=149 Chi tiết
40. Phim http://nuian.vn/rss.aspx?catid=158 Chi tiết
41. Các môn thể thao khác http://nuian.vn/rss.aspx?catid=168 Chi tiết
42. Năm 2019 http://nuian.vn/rss.aspx?catid=174 Chi tiết
43. Danh hiệu, thành tích http://nuian.vn/rss.aspx?catid=177 Chi tiết
44. Sách http://nuian.vn/rss.aspx?catid=159 Chi tiết
45. Môi trường http://nuian.vn/rss.aspx?catid=150 Chi tiết
46. Thiết bị http://nuian.vn/rss.aspx?catid=155 Chi tiết
47. Khám phá http://nuian.vn/rss.aspx?catid=146 Chi tiết
48. Năm 2017 http://nuian.vn/rss.aspx?catid=129 Chi tiết
49. Năm 2016 http://nuian.vn/rss.aspx?catid=125 Chi tiết
50. Năm 2017 http://nuian.vn/rss.aspx?catid=132 Chi tiết
51. Năm 2014 http://nuian.vn/rss.aspx?catid=113 Chi tiết
52. Hình ảnh hoạt động http://nuian.vn/rss.aspx?catid=99 Chi tiết
53. Bưu chính - Viễn thông http://nuian.vn/rss.aspx?catid=83 Chi tiết
54. Khí hậu http://nuian.vn/rss.aspx?catid=151 Chi tiết
55. Nhạc http://nuian.vn/rss.aspx?catid=160 Chi tiết
56. Thư viện http://nuian.vn/rss.aspx?catid=161 Chi tiết
57. Năm 2017 http://nuian.vn/rss.aspx?catid=131 Chi tiết
58. Năm 2018 http://nuian.vn/rss.aspx?catid=171 Chi tiết
59. Năm 2015 http://nuian.vn/rss.aspx?catid=120 Chi tiết
60. Năm 2016 http://nuian.vn/rss.aspx?catid=126 Chi tiết
61. Năm 2016 http://nuian.vn/rss.aspx?catid=127 Chi tiết
62. Năm 2017 http://nuian.vn/rss.aspx?catid=130 Chi tiết
63. Năm 2015 http://nuian.vn/rss.aspx?catid=121 Chi tiết
64. Năm 2014 http://nuian.vn/rss.aspx?catid=114 Chi tiết
65. Năm 2014 http://nuian.vn/rss.aspx?catid=115 Chi tiết
66. Năm 2013 http://nuian.vn/rss.aspx?catid=106 Chi tiết
67. Năm 2015 http://nuian.vn/rss.aspx?catid=124 Chi tiết
68. Năm 2016 http://nuian.vn/rss.aspx?catid=128 Chi tiết
69. Năm 2014 http://nuian.vn/rss.aspx?catid=123 Chi tiết
70. Năm 2013 http://nuian.vn/rss.aspx?catid=110 Chi tiết
71. Năm 2015 http://nuian.vn/rss.aspx?catid=119 Chi tiết
72. Năm 2012 http://nuian.vn/rss.aspx?catid=90 Chi tiết
73. Sản phẩm http://nuian.vn/rss.aspx?catid=9 Chi tiết
74. Năm 2014 http://nuian.vn/rss.aspx?catid=118 Chi tiết
75. Năm 2013 http://nuian.vn/rss.aspx?catid=122 Chi tiết
76. Năm 2012 http://nuian.vn/rss.aspx?catid=109 Chi tiết
77. Năm 2011 http://nuian.vn/rss.aspx?catid=89 Chi tiết
78. Dịch vụ http://nuian.vn/rss.aspx?catid=3 Chi tiết
79. Tin tức sự kiện http://nuian.vn/rss.aspx?catid=32 Chi tiết
80. Tin hoạt động Trung tâm http://nuian.vn/rss.aspx?catid=34 Chi tiết
81. Tin an toàn thông tin http://nuian.vn/rss.aspx?catid=72 Chi tiết
82. Chữ ký số http://nuian.vn/rss.aspx?catid=176 Chi tiết
83. Đào tạo và tư vấn dự án http://nuian.vn/rss.aspx?catid=105 Chi tiết
84. Công nghệ thông tin http://nuian.vn/rss.aspx?catid=35 Chi tiết
85. Tin khác http://nuian.vn/rss.aspx?catid=185 Chi tiết
86. Tư vấn và triển khai dự án CNTT&TT http://nuian.vn/rss.aspx?catid=12 Chi tiết
87. Tập huấn, chuyển giao ƯDCNTT http://nuian.vn/rss.aspx?catid=10 Chi tiết
88. Thiết kế, xây dựng website http://nuian.vn/rss.aspx?catid=102 Chi tiết
89. Xây dựng, phát triển phần mềm http://nuian.vn/rss.aspx?catid=11 Chi tiết
90. Thiết kế, lắp đặt, bảo trì hệ thống http://nuian.vn/rss.aspx?catid=13 Chi tiết
91. An toàn thông tin http://nuian.vn/rss.aspx?catid=178 Chi tiết
92. Khoa học - Công nghệ http://nuian.vn/rss.aspx?catid=139 Chi tiết
93. Chuyên mục tuyên truyền http://nuian.vn/rss.aspx?catid=92 Chi tiết
94. Dự án đã thực hiện http://nuian.vn/rss.aspx?catid=58 Chi tiết
95. Văn bản http://nuian.vn/rss.aspx?catid=79 Chi tiết
96. Đối tác http://nuian.vn/rss.aspx?catid=42 Chi tiết
97. Tài liệu chia sẻ http://nuian.vn/rss.aspx?catid=80 Chi tiết
98. Tài nguyên http://nuian.vn/rss.aspx?catid=133 Chi tiết
99. Câu hỏi thường gặp http://nuian.vn/rss.aspx?catid=134 Chi tiết
100. Sơ đồ web http://nuian.vn/rss.aspx?catid=78 Chi tiết
101. Mẹo vặt công nghệ http://nuian.vn/rss.aspx?catid=181 Chi tiết
102. Chuyên mục TT&TT http://nuian.vn/rss.aspx?catid=88 Chi tiết
103. Chuyên mục CCHC http://nuian.vn/rss.aspx?catid=117 Chi tiết
104. Bản tin Cải cách hành chính http://nuian.vn/rss.aspx?catid=116 Chi tiết
105. Đặc San TT&TT http://nuian.vn/rss.aspx?catid=93 Chi tiết
106. Thông tin liên hệ http://nuian.vn/rss.aspx?catid=103 Chi tiết
107. Hỏi đáp http://nuian.vn/rss.aspx?catid=75 Chi tiết
108. Truy cập mail http://nuian.vn/rss.aspx?catid=98 Chi tiết
109. Liên hệ http://nuian.vn/rss.aspx?catid=4 Chi tiết
110. Video clip http://nuian.vn/rss.aspx?catid=57 Chi tiết
111. Hỏi - đáp http://nuian.vn/rss.aspx?catid=182 Chi tiết
112. Giải trí http://nuian.vn/rss.aspx?catid=77 Chi tiết
113. Tin vắn http://nuian.vn/rss.aspx?catid=104 Chi tiết

Các giới hạn sử dụng

Các nguồn kênh tin được cung cấp miễn phí cho các cá nhân và các tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp rõ các thông tin cần thiết khi bạn sử dụng các nguồn kênh tin này từ site này.

G