Nhập từ khóa:
Năm 2018 | Năm 2017 | Năm 2016 | Năm 2015 | Năm 2014
Stt Tiêu đề Nghe
1. Số 5/2018: Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong cải cách hành chính
2. số 4/2018: Đối thoại để gần dân hơn
3. số 3/2018:Quảng Ngãi từng bước cải thiện chỉ số cải cách hành chính PCI
4. Số 2/2018: Đức Phổ đẩy mạnh cải cách hành chính
5. Số 1/2018: Hiệu quả công tác luân chuyển cán bộ
6. Số 1/2017: Cải cách hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường: Góp phần cải thiện môi trường đầu tư
7. Số 2/2017: Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Quảng Ngãi
8. Số 3/2017: Nâng cao tinh thần thái độ phục vục của cán bộ, công chức trong nền hành chính
9. Số 4/2017: Tăng cường công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
10. số 5/2017: Quảng Ngãi thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp
11. Số 6/2017: Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính tại Quảng Ngãi
12. Số 8/2017: Liên thông phần mềm quản lý văn bản ở cấp tỉnh
13. Số 7/2017: Phát huy vai trò người đứng đầu trong cải cách hành chính
14. Số 9/2017: Quảng Ngãi nổ lực cải thiện môi trường kinh doanh
15. Số 10/2017: Mô hình một cửa hiện đại ở cấp huyện phát huy hiệu quả
16. Số 11/2017: Dịch vụ công trực tuyến ở Quảng Ngãi chưa phát huy hiệu quả
17. Số 12/2017: Hướng đến nền hành chính phục vụ người dân/2017
18. Số 12/2016
19. Số 11/2016
20. Số 10/2016
  1    2    3    
   Video clip ngành TT&TT
Xem tất cả 
   Các tin xem nhiều nhất
   Tin mới nhất