TIN VẮN:
Phần mềm quản lý nhân sự và công việc
28-09-2017      1171 Lượt xem

Giới thiệu về Phần mềm quản lý nhân sự dành cho doanh nghiệp, công ty, cơ quan hành chính, sự nghiệp

Phần mềm hỗ trợ xử lý chồng chéo thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp
03-08-2017      275 Lượt xem

Xuất phát từ yêu cầu thực tế: các văn bản liên quan đến hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp (Nghị quyết 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016, 35/NQ-CP ngày 16/05/2016), theo đó yêu cầu thực hiện thanh tra, kiểm tra theo đúng quy định của pháp luật (không quá một lần/năm); kết hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành nhiều nội dung trong một đợt thanh tra, kiểm tra, trừ trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng

Phần mềm quản lý hồ sơ án (hồ sơ án điện tử)
28-09-2017      816 Lượt xem

Phần mềm Số hóa Hồ sơ án được lưu trữ dưới dạng số, trong cơ sở dữ liệu cũng được xem như là cơ sở dữ liệu về Hồ sơ án được ứng dụng ở Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh (làm đầu mối), các cập huyện, và phòng ban trực thuộc được cấp tài khoản để sử dụng.

Phần mềm thi trắc nghiệm qua mạng
28-09-2017      761 Lượt xem


G