TIN VẮN:

Thông tin liên hệ

07/11/2012 11:15:52 AM         

Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi. 

Địa chỉ: 118 Hùng Vương, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. 

Điện thoại: (0255) 3837.568.
 
Fax:  0255 3837568
 
Mã số thuế: 4300508433
 
Website: www.nuian.vn
 
 
G