Ông Nguyễn Mạnh HÙng phát biểu tại Hội thảo
Ông Nguyễn Mạnh HÙng phát biểu tại Hội thảo
Báo cáo tham luân tại Hội nghị
Báo cáo tham luân tại Hội nghị
Báo cáo tham luân tại Hội nghị
Báo cáo tham luân tại Hội nghị
BTC trao hoa cho các đơn vị tham gia
BTC trao hoa cho các đơn vị tham gia
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị