Tập huấn về liên thông văn bản điện tử gắn với ứng dụng chữ ký số (14/11/2016)
Sở Thông tin và Truyền thông vừa tổ chức tập huấn về liên thông văn bản điện tử gắn với ứng dụng chữ ký số cho lãnh đạo, văn thư và chuyên viên công nghệ thông tin của các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và một số xã trên địa bàn tỉnh.
Bồi dưỡng kiến thức tin học cho cán bộ, công chức, viên chức xã, phường, thị trấn huyện Đức Phổ (17/9/2015)
Trong 3 ngày (16-18/9/2015), Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND huyện Đức Phổ tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức tin học và sử dụng Phần mềm văn bản e0ffice cho cán bộ, công chức, viên chức các xã, phường, thị trấn huyện Đức Phổ.
Hội thi “Thanh niên với Internet” năm 2016 (14/11/2016)
Sở Thông Tin và Truyền thông phối hợp với Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi tổ chức Hội thi “Thanh niên với Internet” năm 2016 cho đoàn viên thanh niên các huyện, thành phố trong tỉnh.
Bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý tòa soạn đa phương tiện (14/11/2016)
Hội nhà báo tỉnh vừa mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tòa sọan đa phương tiện cho gần 20 phóng viên, biên tập viên của Báo Quảng Ngãi, Đài phát thanh – Truyền hình , Tạp chí Sông Trà, Tạp chí Khoa học – Công nghệ và Tạp chí Tài chính – Kế toán.
Khi con gái là dân IT (19/7/2016)
Ba cô gái trẻ làm việc cho các công ty máy tính lần lượt chưa có người yêu. Một hôm họ gặp nhau, nói những chuyện trên trời dưới đất, trong đó có một đoạn như sau:
   Dự án tiêu biểu
   Hỗ trợ trực tuyến
Chat trực tuyến     -      (055) 3.837.568