Ký kết hợp tác và Hội thao công nghệ Thông tin và Truyền thông các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên lần thứ III - 2017 (21/4/2017)
Vừa qua, tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác giữa Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông (CNTT&TT) các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên gồm: Đăk Lăk, Đăk Nông, Kon Tum, Gia Lai, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.
Tập huấn phần mềm eOffice cho cán bộ huyện Lý Sơn (21/4/2017)
UBND huyện Lý Sơn phối hợp với Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi vừa tổ chức lớp tập huấn về phần mềm văn phòng điện tử (eOffice) cho gần 60 lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công nghệ thông tin, văn thư của các phòng, ban của UBND huyện và UBND xã.
Hội Nhà báo Việt Nam quán triệt 10 quy định đạo đức nghề nghiệp nhà báo (24/4/2017)
Hội nghị Học tập, quán triệt, thực hiện 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp và tập huấn công tác kiểm tra sáng 21/4/2017 là hoạt động mở đầu trong chuỗi hoạt động tổng kết công tác của Hội Nhà báo Việt Nam năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.
   Dự án tiêu biểu
   Hỗ trợ trực tuyến
Chat trực tuyến     -      (055) 3.837.568