TIN VẮN:
CV 3755 của UBND tỉnh
07-08-2019      78 Lượt xem

File Văn bản pdf
07-08-2019      137 Lượt xem

Tài liệu hướng dẫn sử dụng eOffice
25-07-2017      1323 Lượt xem

File cài đặt eOffice Sở Y tế
13-06-2019      527 Lượt xem

File mẫu hình ảnh con dấu (png)
22-05-2019      457 Lượt xem

Bộ cài đặt chữ ký số
31-07-2017      20477 Lượt xem

Văn bản test
04-04-2018      1544 Lượt xem

Văn bản và mẫu chữ ký để thực hành liên thông- chữ ký số

eOffice Sở Nông nghiệp và PTNT
27-12-2018      14029 Lượt xem

Bộ VB test và eOffice 6.2.1.8
07-08-2019      34 Lượt xem


  1    2    3    4    5    
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • 60 Đang truy cập:
  • 3102535 Tổng lượt:
G