Tài liệu chia sẻ | Câu hỏi thường gặp
eOffice phiên bản 6.2.1.1 (Sơn Hà) (30/7/2018)
File cài đặt eOffice client phiên bản 6.1.52 (Sơn Tịnh - Tư Nghĩa - Tây Trà) (3/7/2018)
Thông tư 41/2017/TT-BTTTT ngày 19/12/2017 Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước (12/6/2018)
Biểu mẫu thay đổi thông tin chứng thư số (5/4/2018)
Trong thời gian qua, các yêu cầu cấp mới, gia hạn, thu hồi chứng thư số đã được các Cơ quan quản lý thuê bao thực hiện theo đúng quy định tại thông tư số 08/2016/TT-BQP ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực tế tại các cơ quan, đơn vị xuất hiện nhiều nhu cầu về việc thay đổi thông tin chứng thư số do các tổ chức đổi tên, chia tách, sát nhập,...; cá nhân được luân chuyển, thay đổi địa chỉ thư điện tử,... Để đáp ứng kịp thời và không làm gián đoạn quá trình sử dụng chứng thư số, Cục Chứng thực số và bảo mật thông tin hướng dẫn các Cơ quan quản lý thuê bao quy trình thay đổi thông tin chứng thư số. Đơn vị cần điền thông tin theo biểu mẫu đính kèm và gửi về cho cơ quan quản lý chứng thư số trên địa bàn tỉnh (Sở Thông tin và Truyền thông).
Biên bản cài đặt (4/4/2018)
Tài liệu hướng dẫn sử dụng chữ ký số 2018 (4/4/2018)
Tài liệu hướng dẫn liên thông 2018 (4/4/2018)
Văn bản test (4/4/2018)
Văn bản và mẫu chữ ký để thực hành liên thông- chữ ký số
File cài đặt eOffice client phiên bản 6.1.44 (Trung tâm) (20/10/2017)
File cài đặt eOffice client phiên bản 6.1.45 (Sơn Hà) (17/10/2017)
  1    2    3    4    5    
   Video clip ngành TT&TT
Xem tất cả 
   Các tin xem nhiều nhất
   Tin mới nhất