TIN VẮN:
Quảng Ngãi xử lý chồng chéo, trùng lắp trong công tác thanh tra đạt hiệu quả cao
15-07-2019      917 Lượt xem

(ThanhtraVietNam) – Nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi Lữ Ngọc Bình đã đề nghị các cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp phối hợp xử lý các trường hợp chồng chéo, trùng lắp trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.


THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • 1693 Đang truy cập:
  • 6.028.546 Tổng lượt:
G