TIN VẮN:
Phần mềm thi trắc nghiệm trực tuyến do Trung tâm CNTT&TT Quảng Ngãi xây dựng
31-08-2021      1843 Lượt xem

Phần mềm thi trắc nghiệm trực tuyến do Trung tâm CN-TT&TT Quảng Ngãi xây dựng từ năm 2011, cho phép tổ chức các cuộc trắc nghiệm trực tuyến, phục vụ các Hội thi Kỹ năng sử dụng máy tính của tỉnh do Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì. Phần mềm còn là một nền tảng trực tuyến phục vụ đắc lực cho các tổ chức, đơn vị tổ chức các cuộc thi trực tuyến, hoặc phục vụ việc luyện tập, ôn tập trắc nghiệm trực tuyến cho các cá nhân có nhu cầu.

Phần mềm hỗ trợ xử lý chồng chéo thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp
03-08-2017      2773 Lượt xem

Xuất phát từ yêu cầu thực tế: các văn bản liên quan đến hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp (Nghị quyết 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016, 35/NQ-CP ngày 16/05/2016), theo đó yêu cầu thực hiện thanh tra, kiểm tra theo đúng quy định của pháp luật (không quá một lần/năm); kết hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành nhiều nội dung trong một đợt thanh tra, kiểm tra, trừ trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng

Phần mềm quản lý hồ sơ án (hồ sơ án điện tử)
28-09-2017      2273 Lượt xem

Phần mềm Số hóa Hồ sơ án được lưu trữ dưới dạng số, trong cơ sở dữ liệu cũng được xem như là cơ sở dữ liệu về Hồ sơ án được ứng dụng ở Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh (làm đầu mối), các cập huyện, và phòng ban trực thuộc được cấp tài khoản để sử dụng.

Phần mềm quản lý nhân sự và công việc
28-09-2017      3668 Lượt xem

Giới thiệu về Phần mềm quản lý nhân sự dành cho doanh nghiệp, công ty, cơ quan hành chính, sự nghiệp


THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • 5279 Đang truy cập:
  • 6.320.073 Tổng lượt:
G