TIN VẮN:

Giới thiệu giao diện và chức năng trang chủ Phần mềm số hoá

10/12/2021 09:02:35 PM         

Giới thiệu giao diện và chức năng trang chủ CSDL, Phần mềm quản lý thông tin công tác dân tộc để hỗ trợ thông tin, tuyên truyền vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • 166 Đang truy cập:
  • 5.966.215 Tổng lượt:
G