TIN VẮN:
Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân
14-01-2022      132 Lượt xem

Video hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân

Giới thiệu giao diện và chức năng trang chủ Phần mềm số hoá
10-12-2021      282 Lượt xem

Giới thiệu giao diện và chức năng trang chủ CSDL, Phần mềm quản lý thông tin công tác dân tộc để hỗ trợ thông tin, tuyên truyền vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Hướng dẫn học trực tuyến với MS Teams - phần 1
23-09-2021      269 Lượt xem

Video hướng dẫn cách đăng ký, kích hoạt Microsoft Teams phục vụ học trực tuyến - phần 1: đăng ký trực tiếp trên website

Hướng dẫn học trực tuyến với MS Teams - phần 2
23-09-2021      181 Lượt xem

Video hướng dẫn cách đăng ký, kích hoạt Microsoft Teams phục vụ học trực tuyến - phần 2: cài đặt trên máy vi tính hoặc điện thoại thông minh

Hướng dẫn cài đặt driver etoken
27-11-2018      14352 Lượt xem


G