TIN VẮN:

Giới thiệu dịch vụ Tư vấn kiểm thử phần mềm

27/09/2023 10:06:41 AM         

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Tư vấn kiểm thử phần mềm nội bộ theo đúng các quy định về kiểm thử phần mềm (Theo Thông tư số 24/2020/TT-BTTTT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông), bao gồm:

- Kiểm thử chức năng

- Kiểm thử hiệu năng

- Kiểm thử an toàn bảo mật

Lập báo cáo kiểm thử gửi chủ đầu tư sau khi hoàn tất quy trình kiểm thử theo quy định.

Các dự án đã thực hiện:

- Kiểm thử Cơ sở dữ liệu Bưu chính viễn thông cho Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • 50 Đang truy cập:
  • 1 Tổng lượt: