TIN VẮN:

Giới thiệu về dịch vụ tập huấn công tác chuyển đổi số

27/09/2023 10:10:56 AM         

Trung tâm CN-TT&TT Quảng Ngãi là đơn vị được UBND tỉnh giao nhiệm vụ tham gia công tác phát triển nguồn nhân lực TT&TT của tỉnh, qua 10 năm hoạt động đã có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tập huấn, chuyển giao ứng dụng CNTT cho các đơn vị, góp phần xây dựng và phát triển nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số của tỉnh.

 Từ khi thành lập đến nay, Trung tâm đã tổ chức trên 100 lớp tập huấn cho trên 4.000 lượt học viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các sở, ban, ngành, Hội, đoàn thể, huyện, thành phố, xã.

Trung tâm có đội ngũ báo cáo viên tâm huyết, có kiến thức chuyên môn chuyên sâu, có kinh nghiệm trong giảng dạy và tổ chức các lớp tập huấn.

Chương trình tập huấn được xây dựng và bổ sung hằng năm cho phù hợp với nhu cầu, tình hình thực tế của đơn vị và các quy định hiện hành về ứng dụng CNTT trong cơ quan, đơn vị nhà nước.

Trung tâm thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn như:

  • Tập huấn bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số;
  • Tập huấn kỹ năng số;
  • Tập huấn kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin mạng;
  • Tập huấn, chuyển giao ứng dụng CNTT theo yêu cầu của đơn vị.
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • 60 Đang truy cập:
  • 1 Tổng lượt: