TIN VẮN:

Giới thiệu dịch vụ Bảo đảm an toàn thông tin đối với hệ thống thông tin cấp độ 2 đã được phê duyệt

27/09/2023 10:17:41 AM         

Chúng tôi cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn thông tin đối với hệ thống thông tin cấp độ 2 đã được phê duyệt tại đơn vị theo quy định tại hiện hành của Bộ Thông tin và Truyền thông về đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ, bao gồm các công việc:

- Kiểm tra, đánh giá thông tin tổng quan hệ thống (Thực hiện kiểm tra, đánh giá Quy chế an toàn thông tin).

- Rà soát, đánh giá yêu cầu về quản lý đối với hệ thống thông tin cấp độ 2.
- Kiểm tra, đánh giá, rà soát mã độc, yêu cầu về kỹ thuật đối với hệ thống thông tin cấp độ 2.
- Triển khai giải pháp sao lưu dự phòng. 
- Lập hồ sơ báo cáo kết quả theo yêu cầu.
Các dự án đang triển khai:
- Bảo đảm an toàn thông tin đối với hệ thống  thông tin cấp độ 2 đã được phê duyệt của một số sở ban ngành trên địa bàn tỉnh Quarg Ngãi.
 

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • 75 Đang truy cập:
  • 1 Tổng lượt: