TIN VẮN:

Tập huấn chữ ký số cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh

09/07/2014 02:31:49 PM         

Trong 3 ngày (từ 11-13/6), Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cục Cơ yếu Chính phủ tổ chức 4 lớp tập huấn chữ ký số cho 120 cán bộ lãnh đạo, chuyên viên chuyên trách công nghệ thông tin và văn thư của các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố trong tỉnh.

Tại lớp tập huấn, các học viên được giới thiệu về chữ ký số và hệ thống chứng thực chuyên dùng, quản lý, cách sử dụng hệ thống chứng thực số chuyên dùng, cách sử dụng bộ công cụ ký số GCA-01 và chữ ký số trong hệ thống email UBND tỉnh.

Việt Hùng

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • 46 Đang truy cập:
  • 3043604 Tổng lượt: